Publicerad 2018-06-13

Tio i topp 2017

Slaktgrisproduktion (föregående års placering inom parantes)

1 (6) Önnerståhl Smågris AB, Eskilstuna

Del- och externintegrerad besättning med 1760 slaktgrisplatser i fem avdelningar med långtrågsboxar. Producerar cirka 5 400 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande fodermedel som drank, premix, åkerböna, mjölk, lite bröd och spannmål. Foderrecepten ändras ungefär en gång i veckan och foderjusteringen sköts med extrem noggrannhet.
Besättningen sköts av ägaren Jonas Önnerståhl tillsammans med personalen Merja Vaino och Linda Jonsson. Skattad arbetstidsåtgång är 20 min/slaktgris. Alla inköpta grisar vägs och 20 % av egna smågrisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Mycket nöjd med långtrågsboxarna då grisarna håller rent i stor utsträckning.

Framgångsfaktorer: Bra personal som har arbetat länge och blivit experter på foderjustering vilket är viktigt då recepten ändras regelbundet. Ola Karlsson på Foderlotsen har hjälpt gården med recepten och varit ett bra bollplank! Mycket tomtid mellan omgångarna, 14 dagar, tror man har bidragit till ett ökat hälsoläge. En långsiktig satsning ger resultat!

2  (1) Strömsnäs Gård, Christer Hylander, Västerås

Helintegrerad besättning med 1 080 slaktgrisplatser i tre avdelningar som har 363 platser och är byggda med långtråg. Producerar cirka 4 200 grisar/år på fyra omgångar. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande koncentrat, gårds­egen spannmål och ärtor. Enbart vatten tillsätts.

Besättningen sköts av ägaren Christer Hylander och medarbetaren Josefin Ingvast. Skattad arbetsåtgång 16 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning samt innan första och andra skicket.

Nöjd med i stallet: Lång-trågsboxarna fungerar bra, ger god hygien i stallet och minimalt med skrapning, vilket gör att boxarna är lättskötta. Helhetslösningen fungerar helt enkelt bra.

Framgångsfaktorer: Josefin är väldigt engagerad och duktig både på gris och produktionsuppföljning. Fina smågrisar vid insättning.

3 (4) Råbro AB, Henrik Åkesson, Kristianstad

Helintegrerad besättning med 2 100 slaktgrisplatser i sju avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 8 500 grisar/år. Grisarna utfodras med köpt blötfoder innehållande drank.

Besättningen sköts av ägaren Henrik Åkesson tillsammans med medarbetarna Viktoria och Hanna som har lång erfarenhet av grisskötsel. Skattad arbetsgång under 10min/slaktgris. Grisarna kontrollvägs.

Nöjd med i stallet: Lång-trågsboxen som gör det praktiskt och rationellt att arbete med grisarna.  

Framgångsfaktorer: Djur­hälsan är A och O. Serogrisproduktionen är grunden till dagens friska grisar. Fina grisar vid insättning.  

4 (-) Mellomgården, Peter Karlsson, Götene

Integrerad satellit med 3 200 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar cirka 10 000 grisar/år. Blötfoder används och foderblandningen består av soja, premix, korn, havre, åkerböna, så mycket vete som möjligt tillsammans med alternativa fodermedlen fodermjölk, öljäst och stärkelse från ärtor.

Besättningen sköts av ägaren av Peter Karlsson och medarbetarna Maria, Mattias, Markus och Gideon. Skattad arbetsgång är 12 min/slaktgirs. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Lång-trågsstallet där det är lätt att arbeta och man får bra översikt. En välfungerande foderanläggning.

Framgångsfaktorer: Bra rutiner som följs upp med regelbunden produktionsuppföljning. Maria är snabb att läsa av produktionsuppföljningen, analyserar och finslipar rutiner. Friska grisar och vaccinering mot APP. Personalen har blivit duktiga på foderjustering.

5 (-) Bränneberg Gård, Karin och Patrik Velander, Kvänum

Externintegrerad besättning med 1 600 platser i fyra avdelningar med långtråg. Producerar cirka 5 300 grisar/år. Utfodrar med sojafritt blötfoder som innehåller vassle, åkerböna, rapsmjöl och spannmål.

Besättningen sköts av ägarna Karin och Patrik Velander och skattad arbetsgång är 18 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Ett lättskött stall där man har en bra överblick över grisarna.

Framgångsfaktorer: Regel­bundna analyser på alla råvaror och optimering av fodret vid förändring. Kollar fodret samma tid varje dag och näst intill fri tillgång på foder. Får fina smågrisar från Badene Smågris att sätta in i stallarna.

6 (9) Ek, Inge och Siv Jonsson, Vara

Helintegrerad besättning med 540 slaktgrisplatser i två avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar
2 500 grisar/år. Grisarna utfodras med hemmablandat blötfoder som innehåller ostvassle, åkerbönor, spannmål och koncentrat.

Besättningen sköts av ägarna Inge och Siv Johnsson tillsammans med medarbetaren Carl-Olof Davidsson. Skattad arbetsåtgång 13,5 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Framgångsfaktorer: Friska grisar från ett bra avelsmaterial. Tvätt mellan varje omgång ger bra resultat. Väldigt nöjda med rådgivningen från Camilla Hallgren, Gård & Djurhälsan.

7 (3) Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Carlsson, Vedevåg

Helintegrerad besättning med 760 slaktgrisplatser i två avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 2 660 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande åkerböna.

Besättningen sköts av ägarna Lars och Jenny Carlsson samt medarbetarna Monica och Olivia.  Alla grisarna vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl inarbetade stallar.

Framgångsfaktorer: Väger innan slakt så att rätt grisar går till slakt. Roligt arbetsteam. Strör rikligt och foderoptimerar. Utfodrar med mycket havre, runt 25%.

8 (-) Per-Gunnar Palm, Mölltorp

Besättningen bedriver slaktgrisproduktion med 1 600 slaktgrisplatser i fyra avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 5 300 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande spannmål, åkerböna, soja, premix och stärkdrank (1/3 stärkelse + 2/3 drank).

Besättningen sköts huvudsakligen av ägaren Per-Gunnar Palm. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Är väldigt glad över att ha valt långtrågsboxar, det ger en bra överblick över djuren och möjlighet att följa dem på ett bra sätt vid utfodringen. Är även nöjd över den rostfria inredningen då den har hållit bra de senaste tio åren.

Framgångsfaktorer: Har sedan två år tillbaka vaccinerat mot APP, vilket har gjort stor skillnad på grisarnas hälsoläge och tillväxt. Det har också lett till att förekomsten av svansbitningar har minskat markant. Försöker hela tiden att optimera foderkurvorna, det gäller att vara petig och justera ofta! Vill också lyfta fram Sara Johansson på Kråkerum Agrikonsult AB som är rådgivare på gården.

9 (10) Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge

Helintegrerad besättning med 3 000 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar runt 11 300 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande vassle och gränsmjölk.

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans Blackert samt medarbetaren David Westman. Skattad arbetsåtgång 15 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl underhållna stallar likväl som de nybyggda fungerar bra. Är nöjda med att byggt en uppvisningsgång som gör stallet uppvisningsbart på ett säkert sätt.  

Framgångsfaktorer: Otro-ligt engagerad medarbetare och veterinären Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa. Arbetar efter Lean-principer och tar fram noggranna rutiner. Arbetar hela tiden för att förbättra avel, foder och hälsoläget. Ett bra arbete i smågris­ledet som ger fina grisar att sätta in i uppfödningsstallet.

10(2) Ullevi Västergård, Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson, Gamleby

Helintegrerad besättning med 1 400 slaktgrisplatser i sex avdelningar. Producerar 4 300 grisar/år. Långtrågsboxar med betongspalt. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande spannmål, åkerböna, vassle, vatten, soja och premix.
Besättningen ägs av Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson och sköts tillsammans med medarbetarna Pia Andersson och Ulrika Gustavsson. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Ventilationen fungerar bra och stallarna är fräscha på Ullevi. Arrenderar ett annat stall som är betydligt äldre till ungefär halva produktionen.

Framgångsfaktorer: Ulrika är engagerad och noggrann med grisarna tillsammans med en jämn produktion där fina egna smågrisar sätts in i stallarna.

 

Resultat för besättningarna på topplistan

Föregående års resultat inom parantes

Tillväxt, gram/dag    992    (981)
Foderförbrukning, MJ NE/kilo tillväxt    23,6     (24,4)
Klassning, procent    58,5    (58,9)
Dödlighet, procent    1,0    (1,1)

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foderförbruk-ningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på Tio i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • Det skall finnas insända resultat för minst 60 procent av besättningens slakt.
  • Perioder räknas till det år de avslutas, det vill säga alla perioder med sista slakt under 2017 räknas till 2017.
  • Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda.
  • Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet, för besättningar där vi, om möjligt i samråd med eventuell rådgivare, bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Elin Karlsson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Erling Johansson - KLS Ugglarps, Sophia Isberg - HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.