Publicerad 2018-06-17
Lungor med akut App-infektion.Foto: Bengt Ekberg, SVA

Vad är egentligen App? Och  varför är det så krångligt?

App är en potent, förändringsbenägen och ibland svårdiagnosticerad bakterie som kan ställa till det rejält i en besättning. Här förklaras komplexiteten och hur denna kan hanteras.

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) diagnosticerades för första gången i Storbritannien 1957, i USA 1963 och i Argentina 1964. Den hette då Haemophilus som de äldre av oss kanske minns, men numera heter den sedan länge Actinobacillus pleuropneumoniae eller App.

App kan orsaka en akut sjukdom där grisar dör och sjukdomen kan vara mycket dramatisk med höga dödstal inom en mycket kort tidsrymd. De som drabbats av sådana sjukdomsutbrott vet att respektera bacillen. Vid sådana akuta sjukdomsutbrott är det oftast ganska lätt att odla fram App för att typa den och genomföra resistensundersökningar.
Oftare ses dock en kronisk infektion som har ett smygande anslag. Även om dödligheten oftast är låg förknippas kronisk App med försämrad tillväxt och lungsäcksinfektioner vid slakt. Vid kronisk App är det ofta mycket svårt att påvisa App vid odling och därför ställs diagnosen vid kronisk App-infektion oftast med hjälp av serologi, det vill säga genom att påvisa antikroppar i blodserum.

 

Lungor med kronisk App-infektion.Foto: Bengt Ekberg

Förändringsbenägen

Att mäta antikroppar i serum är som regel inget problem och det används för att diagnostisera många olika infektioner. Metoden kräver dock att man vet exakt vad man letar efter eftersom de antikroppar som påvisas måste fästa vid just det antigen som man laddat diagnostiken med.

Här blir det plötsligt problem med App eftersom bakterien är mycket förändringsbenägen. När den första mutationen som skilde sig från index-isolatet uppmärksammades fick det tillnamnet ”serotyp 2” för att skilja det från index-isolatet som naturligtvis då kallades för serotyp 1. App var helt plötsligt således inte alltid spårbar vid serologi eftersom antikroppar mot serotyp 1 inte ger upphov till antikroppar som spåras med serotyp 2 eller tvärtom.

En svensk variant

Därefter kom serotyp 3, följt av 4 och 5, etcetera. I dag finns det 16 officiella serotyper av App plus ett antal inofficiella.
Serotyp 5 blev dessutom så småningom indelat i serotyp 5a och 5b. För säkerhets skull så diagnostiserades ytterligare en variant av serotyp 5 i Sverige under 1999-2000. Trots att den orsakade akuta sjukdomsutbrott med dödsfall så påvisades inga antikroppar, vare sig mot serotyp 5a eller 5b. Det var först när vi utvecklade en diagnostisk metod baserat på ett eget fältisolat som vi kunde påvisa antikroppar. Vi kallar därför just denna specifika variant för App serotyp 5s, där s står för antingen Special eller för Sverige - det är bara att välja.

Fältisolat i australien

Intressant nog upprepades hela detta förlopp 2007. Vi fann en atypisk serotyp 5 där serologi baserad på serotyp 5a eller 5b inte gav något utslag. Däremot kunde vi påvisa antikroppar med den metod som vi tidigare utvecklat mot serotyp 5s. Var det samma klon som legat dold i sju år eller hade en i det närmaste identisk mutation uppstått?
Då vi aldrig diagnostiserat 5s förutom vid dessa två epidemier är konklusionen att denna mutation är dödlig för grisar, men lyckligtvis för oss själv har den dålig överlevnadsförmåga. Eftersom den diagnostiserats vid två olika tillfällen föredrar vi dock att behålla detta diagnostiska instrument för att snabbt kunna ställa diagnos om mutationen skulle dyka upp igen.

Varför kanske vän av ordning frågar sig, men en förklaring kan ju vara vad som skedde i Australien på 90-talet. Där diagnostiserades en atypisk variant av serotyp 12 i samband med allvarliga sjukdomsutbrott. Den serologiska diagnostiken som baserades på serotyp 12 fungerade inte, men ”så var det”. När man så småningom upprättade en serologisk metod som baserades på ett fältisolat fungerade dock plötsligt serologin. Denna variant av App var då mycket spridd i Australien och är numera officiellt döpt till serotyp 15.

Serologi nödvändigt

Efter incidensen i Australien får nya varianter av App inte längre några officiella egennamn, trots att de likt 5s kan ställa till allvarliga problem. Förmodligen är detta ett klokt beslut eftersom App är så förändringsbenägen och flesta mutationer som uppstår sannolikt, liksom 5s i Sverige, själva har dålig överlevnadsförmåga. De kan dock liksom 5s ställa till med stora problem så länge de orkar existera och de kan, som i Sverige, efterföljas av mycket likartade mutationer.

Om dessa likt i Australien med tiden förvärvar bättre överlevnadsegenskaper kan de bli permanenta och det är därför det är så viktigt att vi införskaffar metoder för att kunna diagnostisera och därmed även bekämpa dem. I det här fallet spelar serologi en nyckelroll eftersom det vid kronisk App i princip är omöjligt att odla fram bakterien.

Vi är alltså beroende av serologi! Därför är det viktigt att ni vid utbrott av akut App alltid försöker påvisa bakterien så den kan resistensbestämmas och serotypas så att vi vid behov kan upprätta ny diagnostik mot atypiska varianter av App.

Förebygga, lindra och bota

I Sverige i dag har vi störst problem med serotyp 2, men det kan komma att ändra sig då förutom 5s även serotyperna 3, 4, 6, 7 och 8 påvisats i landet. Serologi är den enda metod som kan hjälpa oss att följa en sådan förändring och därför testar vi alltid även mot serotyp 3, 6 och 8. Serotyp 4 och 7 betraktas i dag som i princip apatogena i Sverige, det vill säga; de kan inte framkalla sjuklighet, vilket som ni förstår av denna artikel dock kan komma att ändras.
Vid behov eller misstanke kan vi dock testa mot fler serotyper, inklusive 5s som vi håller ett öga på, och det är viktigt att vi gör det regelbundet så att vi vet att vi följer rätt variant av App i vårt gemensamma arbete med att förebygga, lindra och bota App-infektioner i våra grisbesättningar.

Förekomst av olika App-serotyper i Sverige, samt vilka serotyper de i sin tur korsreagerar med
Serotyper som finns i Sverige   Serotyp som påvisats i Sverige, men inte nu   Serotyper som inte finns i Sverige  
Serotyp Korsreagerar med Serotyp Korsreagerar med Serotyp Korsreagerar med
2 - 5s - 1 9, 11
3 6,8     5a -
4 7     5b -
6 3, 8     9 1, 11
7 4     10 -
8 3, 6     11 1, 9
        12 -


Per Wallgren
Statens veterinärmedicinska anstalt