Publicerad 2018-06-22
Hälta hos suggor är relativt vanligt, men är den bakomliggande orsaken är ofta okänd. Nu vill Gård & Djurhälsan kartlägga problematiken. Foto: Emma Sonesson

Halta suggor - ofta en gåta

Gård & Djurhälsans veterinärer behöver hjälp att samla in ben från halta suggor och gyltor, från och med första betäckning. Syftet är att kartlägga de bakomliggande problemen och på så vis ha en chans att kunna komma till rätta med dem.

Ofta slutar en behandling av halta suggor med att de avlivas och hamnar kadavertunnan. Det är svårt att veta grundorsaken till hältor hos suggor och att skicka en sugga på obduktion är förenat med en stor arbetsinsats.

Genom att samla in ben från halta suggor för undersökning på SLU:s obduktionslaboratorium så hoppas vi nu få en bild av orsakerna till hälta hos suggor. Målet att kunna förbättra möjligheten för rådgivning och behandling av dessa djur.
Vi hoppas att ni i er grisbesättning vill hjälpa till att öka kunskapen. När ni har en halt sugga för avlivning, kontakta er veterinär på Gård & Djurhälsan. Kanske har ni till och med möjlighet att förvara suggbenet i en frys inför uppsamling under sommaren?

Insamlingen kommer att pågå fram till och med juli 2018.

Vi vill ävne påminna om  att vi behöver fler svar på vår bogsårsenkät. Läs mer här: https://goo.gl/rvbRdG