Publicerad 2018-06-22

Rödsjuka

Ibland händer det att man upplever sporadiska tillfällen av rödsjuka hos stora slaktsvin under den sista tiden innan slakt.

Det är ett problem, för om man råkar leverera en sådan gris så blir den kasserad på slakteriet.
Att det uppstår främst hos äldre slaktsvin hänger ihop med att grisen får en viss mängd antikroppar med råmjölken och dessa klingar långsamt av. Ibland kan det hjälpa att flytta suggans vaccination så det görs innan grisning i stället för innan seminering. Då boostas mängden antikroppar som suggan ger vidare till avkomman. 

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK