Publicerad 2018-08-26

PCV3 i Sverige

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har hittat en tredje variant av Porcint circovirus (PCV) hos svenska grisar.

Sedan länge är det icke sjukdomsalstrande PCV1 känt. Likaså är PCV2 en känd bekantskap som anses vara en av de ekonomiskt mest betydelsefulla grissmittorna i världen, genom sin koppling till syndromet PMWS.

2016 upptäcktes en tredje variant av PCV i USA, PCV3. En del av grisarna där viruset hittades led av hjärtproblem, andnöd, neurologiska symptom eller reproduktionsstörningar medan andra grisar inte uppvisade några symptom på sjukdom.

Oklar betydelse

I nyhetsbrevet Framtidens djur bekräftar nu forskare vid SLU att PCV3 även finns i Sverige, via en studie där lymfknutor från 49 grisar undersökts, varav tio innehöll viruset.

”Vi vet att PCV3 verkar ha cirkulerat åtminstone sedan 90-talet i såväl Sverige som i andra delar av världen. Precis som i fallet med PCV2 så har PCV3 återfunnits i friska grisar samt i grisar som uppvisar olika sjukdomsbilder - men om PCV3 kan orsaka sjukdom, antingen själv eller i kombination med andra faktorer är ännu inte fastställt” skriver Anne-Lie Blomström som är en av forskarna bakom studien, i ett mail till Grisföretagaren.

Fortsatta studier

Huruvida vaccin mot PCV2 även skyddar mot PCV3 kan Anne-Lie inte svara på i dagsläget, men hon tror att internationella studier kan ge svar på frågan inom kort. Likaså hoppas hon att det svenska forskarlaget får möjlighet att fortsätta kartlägga förekomsten och studera betydelsen av PCV3 för den svenska grispopulationen.

Emma Sonesson
Grisföretagaren