Publicerad 2018-08-29
Produktionen av KRAV-grisar i Sverige har ökat snabbare än efterfrågan. Nu stramar föreningen Jord på trynet åt produktionen med målet om att minska den med tio procent.
Foto: Linus Höök

Inbromsning för KRAV-grisar

En obalans mellan utbud och efterfrågan får de svenska KRAV-grisproducenterna att begränsa produktionen. Bland annat slutar två av föreningen Jord på trynets medlemsgårdar med sin grisproduktion.

Det finns en obalans på marknaden för KRAV-ekologiskt griskött i Sverige. Produktionen av kött från KRAV-grisar har ökat snabbare än efterfrågan från livsmedelshandeln har vuxit.

– Vi har ökat vår produktion av KRAV-grisar lite för fort samtidigt som efterfrågan från livsmedelshandel inte har ökat lika snabbt som handeln har uppgett att den ska göra, säger Carina Andersson, vice ordförande i Jord på trynet.

 

Carina Andersson, vice ordförande i Jord på trynet.

Drar ner produktionen

För att få en bättre balans på marknaden har Jord på trynet beslutat att minska sin grisproduktion med tio procent.
Som en del av att nå målet om produktionsminskningen så upphör produktionen hos två av Jord på trynets medlemmar under året.

– Två gårdar går i grispension i år, berättar Carina Andersson. De har varit på väg att upphöra med produktionen och väljer då att göra det i år för att hjälpa till med att begränsa utbudet.

Försäljning som konventionellt

För att balansera överproduktionen jämfört med efterfrågan har KRAV-griskött dels lagt i fryslager och KRAV-grisar har även fått säljas som konventionella grisar.

– För att få bort produktionsöverskottet har en del av våra KRAV-grisar i Jord på trynet fått säljas som konventionella grisar till slakten, berättar Carina Andersson. Vi har då gemensamt genom föreningen täckt upp intäktsbortfallet för de grisarna som avräknats utan eko-tillägg.

Problem med nitritfritt

– Försäljningen av KRAV-ekologisk julskinka minskade i julas, vilket är stort avbräck i kalkylen, säger Carina Andersson. Vi är dock inte ensamma om en minskad försäljning av julskinka, konsumtionen av julskinka över alla kategorier minskade.

Julskinka är en viktig styckdetalj på grisen och kalkylen för KRAV-ekologiska grisar är i större grad beroende av styckdetaljerna än konventionellt eftersom nitritfriheten skapar bekymmer för charkprodukter.

– KRAV:s regler stoppar nitrit i charkprodukter, säger Carina. Och utan nitrit i produkterna vill inte livsmedelskedjorna använda KRAV-ekologiskt griskött, handeln vill inte riskera att deras egna varumärken drabbas av utbrott av botulism.
 

Jord på trynet

Föreningen Jord på trynet samlar Sveriges KRAV-grisproducenter och tar tillvara deras intressen genom att bland annat försäljningssamarbete. I dag har föreningen ett trettiotal medlemmar som tillsammans producerar 30 000 till 36 000 KRAV-grisar per år.

Erik Brink
Grisföretagaren