Publicerad 2018-08-30
Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.


Små förändringar under sommaren

Uppgången för de europeiska grispriserna som inleddes i april tog aldrig någon riktig fart under sommaren. Och när vi närmar oss september innebär den säsongsmässiga prisvariationen att grispriserna i Europa börjar sjunka.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kommissionen till 162,80 euro/100 kg i slutet av juli.

Det europeiska genomsnittspriset har under sommaren stigit med 0,7 euro/100 kg (7 öre/kg) vilket motsvarar en uppgång på 0,5 procent. Genomsnittspriset ligger nu 15,5 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i juli 13,1 procent under snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit blandad. Priserna i Tyskland och Nederländerna har sjunkit cirka två procent. Det danska priset är oförändrat och i Spanien, Frankrike och Polen stiger priset med en till sex procent.  

Under perioden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 2,0 euro/100 kg (20 öre/kg). Det danska grispriset ligger stilla. Det finska priset har stigit med 0,3 euro/100 kg (3 öre/kg). Och det tyska priset har sjunkit med 3,2 euro/100 kg (33 öre/kg). I Belgien stiger priset med 0,3 euro men man behåller ändå bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 118,90 euro/100 kg (12,35 SEK/kg).

Europeiska grispriser vecka 30
Ranking Land Euro/kilo Förändring
1. Cypern 2,03 +-0,0%
6. Sverige 1,63 -1,2%
8. Finland 1,58 +0,2%
12. Spanien 1,51 +6,2%
15. Estland 1,45 +1,1%
16. Lettland 1,45 +1,9%
17. Tyskland 1,45 -2,2%
20. Polen 1,41 +0,6%
21. Litauen 1,41 -3,0%
23. Frankrike 1,32 +1,5%
24. Danmark 1,27 +-0,0%
25. Nederländerna 1,26 -2,1%
26. Belgien 1,19 +0,3%
  EU 1,44 +0,5%

Källa: EU-kommissionen
Italien och Malta ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.
 
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.Erik Brink
Grisföretagaren