Publicerad 2018-08-31

Sammanställ medicin per lokal

I WinPig finns möjligheten att registrera och sammanställa medicinska behandlingar. Sammanställningen görs över valfri tidsperiod och kan nu även göras per lokal. I praktiken betyder det att behandlingarna kan summeras per grisningsavdelning för en valfri period, det vill säga för en grupp av suggor.

Bild 1. Bocka för Antibitoic level (Medicin summering).

Först måste inställningarna göras:

  1. Gå in på Generellt/Lokal. Klicka på Layoutinställningar och välj Ändra Global.
  2. Bocka i kolumnen Antibiotic level (kan även heta Medicin summering), bild 1. Tryck OK.
  3. Välj de lokaler som du vill kunna sammanställa medicinanvändning för genom att kryssa i Antibiotic level på lokalens rad, bild 2. Välj om du vill summera på stall- eller avdelningsnivå. Kontrollera att den valda lokalen har rätt typ (inringat i bild 2).


Registrering av medicinanvändning för ungdjur

Vid medicinregistrering av ungdjur anger du aktuell lokal för varje medicinsk behandling under Ungdjur/Medicin.

Registrering av medicinanvändning för suggor

Om du flyttar hela gruppen av suggor till en lokal samtidigt så vet programmet vilken lokal suggorna finns i. Därför ­behöver du inte registrera lokal för suggor under Medicin/Suggor varje gång du registrerar en medicinsk behandling.

Kontakta WinPig Support om du vill ha hjälp med en lista för att enkelt flytta suggor till annan lokal.

Bild 2. Välj de lokaler du vill sammanställa medicinanvändning för.
Bild 3. Layoutinställningar för rapporten.

 

Rapporten

  1. Sammanställningen tas fram under Rapport/ Medicinförbrukning.
  2. Första gången måste du göra layout­inställningar. Tänk på att göra inställningar i egen layout. Kopiera den befintliga och namnge den nya. Klicka på Layoutinställningar och välj Ändra Global.  
  3. Bocka i Öppen, Lokal och Kod, bild 3. Tryck OK.
  4. Välj därefter aktuell period, välj Lokal under gruppering, bild 4. Klicka slutligen på Beräkna. 

 

Bild 4. Välj Lokal under gruppering

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.