Publicerad 2018-09-07

Frisören förstår läget

Nu börjar effekterna utav sommarens torka slå igenom med höjda kostnader i vår produktion, något som vi inte alls är ensamma om som livsmedelsproducenter detta år. Men det slår olika hårt beroende på vad som produceras som råvara. Spannmål är en råvara där det snabbt slagit igenom med prishöjningar. Spannmål är också huvudråvaran i den svenska grisproduktionen. Här sticker gris och kyckling ut. Det är effektiva produktionsformer med bra omvandlingsfaktor från vegetabilier till animaliska fetter och proteiner.

Räknar vi i dag på en dagskalkyl behöver priset upp mellan fyra och fem kronor i producentledet för att täcka ökade kostnader. Som grisproducent är vi hänvisade till att förlita oss på handeln i detta läge, även om det finns det hopp om förståelse från den politiska sidan, så att de går in med smörjmedel för att hålla igång de mest utsatta produktionsdelarna, där marknaden inte tillräckligt snabbt eller förståligt kan täcka upp. I konsumentledet pratar vi om en höjning på exempelvis en krona per kotlett för att täcka upp de ökade kostnaderna.

Att situationen slår hårt på grisnäringen och enskilda företag är självklart. Griskött står i dag för runt 60 procent av den totala producerade köttvolymen i Sverige. I dag är vi runt 800 grisföretagare som producerar detta griskött, men det var inte länge sedan vi var över ­ 4 000. Den strukturrationalisering som skett för att hänga med i konkurrensen mot vår omvärld har gjort att vi är där vi är i dag. Detta är inte något negativt i det långa loppet, då vi är med på banan och konkurrerar vid normala förhållanden. Men vid en sådan extrem situation som nu uppstått slår det hårt på den enskilda företagaren. Det stoppar inte här om vi inte löser situa­tionen utan drar lätt med sig övriga i branschen som på ett eller annat sätt har sin utkomst ifrån vår näring.

Personligen är mitt eget företag också drabbat utav torkan, med en skörd som är knappt hälften mot ett normalår. Skörden har dessutom blivit försenad på grund utav kraftiga regn, som är väl önskade för många i området, men inte för oss som skall tröska och bärga halm.

Man skulle lätt kunna tröttna och deppa ihop i det läget. Men när jag möter handel och politiker som ser och förstår vår problematik med klarsynta ögon, är det med stor förhoppning som jag känner att vi kommer att ro även detta i hamn på ett eller annat sätt, då det i dag finns en stark vilja och tro på att behålla svenskt lantbruk. Sedan finns det såklart vissa så kallade självutnämnda expertpaneldeltagare. Det är enkelt att genomskåda att de inte överhuvudtaget satt sig in i hur ekosystem eller livsmedelsförsörjning fungerar i ett hållbart samhälle. Det är nästan med en viss ironi man kan skratta åt det.

Nej, nu kör vi hårt! Jag har under den senaste veckan inte pratat med någon inom slakt, handel, politik eller tjänstemän som inte i dag är insatt i frågan - till och med frisören vet vad det handlar om. Nu har vi alla siktet inställt på att hitta lösningar. Vi har i dag draghjälp från många håll och det var med glädje jag såg ICA under helgen annonsera för att stå upp för den svenska livsmedelsråvaran. Kom ihåg vi är världsbäst på att föda upp grisar med bäst tillväxt, detta utan antibiotika som hjälp och utan att kupera svansar!

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare