Publicerad 2018-09-08

Brist på halm - vilka alternativ finns?

Många grisföretagare står inför ett år med brist på halm, på grund av försommarens torka. Vilka alternativ till halm finns och vad bör man tänka på när man väljer strö?

Halm spelar vanligen en viktig roll för svenska grisar och grisföretagare. Den fungerar som sysselsättning, grovfoder, bobyggnadsmaterial, liggunderlag och upptorkningsmaterial i boxarna. 2018-2019 är många dock hänvisade till att antingen köpa in halm till ett pris som är betydligt högre än vad vi är vana vid, eller att ersätta, alternativt dryga ut halmen med något annat.

Hygienen a och o

Det man ska tänka på i första hand är att aldrig tumma på kvaliteten, oavsett vilket strömedel man använder. Grisar är känsliga och hygieniskt tveksamma strömedel kan snabbt ge förödande konsekvenser i produktionen.

Produktionen, djurhälsan och djurvälfärden kan även påverkas av en alltför liten strömängd. Strömängden får därför aldrig minskas i den grad att djurens närmiljö försämras. Däremot kan man med fördel strö oftare, då fler strötillfällen vanligen minskar den totala åtgången.

Regler för import

I de fall det är aktuellt att importera strömedel är det viktigt att känna till vad som gäller och att följa de regler som finns. På Jordbruksverkets hemsida: https://bit.ly/2Lpm3Mh
kan du läsa mer om import av foder och strö.

I ströguiden nedan försöker vi att ge en överblick av en del av de strömedel det finns att välja på. Har du funderingar eller frågor - tveka aldrig att höra av dig till din rådgivare eller besättnings­veterinär!

Tabell 1: Ströguide för grisuppfödare
Strömaterial Aktuella djurkategorier Fördelar Nackdelar Tänk på
Halm Suggor, smågrisar, slaktgrisar.

Flexibelt, fungerar både som strömedel och sysselsättning (bobyggnad).

Dålig tillgång denna höst.  

Värmebehandlad halm

Suggor, smågrisar, slaktgrisar.

Halmens vaxskikt försvinner tack vare rivning och värmebehandling, vilket ökar vätskeupptagnings-förmågan. Därför har produkten en vätskeupptagningsförmåga på fem gånger sin egen vikt.  

   
Halmpellets (ströpellets) Suggor, smågrisar, slaktgrisar. Fungerar utmärkt som strömedel framförallt i BB-boxar och tillväxtboxar. Priset: fyra gånger dyrare per avvand gris än ströhalm och kutterspån vid normalpris på halm.  
Rapshalm Suggor, smågrisar, slaktgrisar.   Glatt och sämre uppsugningsförmåga. Kan fungera till att bottna ströbädden med. Marknaden erbjuder värmebehandlad rapshalm i finare struktur som exempelvis kan passa i smågrisgömman eller som upptorkningsmaterial.
Torv Suggor, smågrisar, slaktgrisar. Mycket bra uppsugningsförmåga och binder ammoniak. Inte lämpligt att använda i betäckningsavdelning eftersom torven lätt kommer in i könsvägarna, vilket kan ge dräktighetsproblem.
Risk för förstoppning. Används med försiktighet innan grisning.
Dammar, men inte respirabelt damm.
Kvaliteten!
Sågspån     Ur svenskt perspektiv ett ”osäkert kort” till grisar.
Inte lämpligt till dräktiga suggor.
Mycket viktigt att spånet är torrt. Ska lagras inomhus.
Kutterspån Suggor, smågrisar, slaktgrisar. Ypperligt strömedel, framförallt ur hygienisk synpunkt.  

Mycket viktigt att spånet är torrt. Ska lagras inomhus.

 

Flis Sinsuggor i lösdrift. Dammfritt. Bör användas i kombination med halm, fungerar bäst som underlag till ströbädd. Bryts ner betydligt långsammare än halm, så gödseln behöver lagras i cirka tre år. Storleken på flisen är viktig så att den inte fastnar mellan klövarna. Torrsubstans-halten bör vara minst 70 procent.
Papper (framställt av tidningspapper eller wellpapp, i pelleterad form eller flingform) Suggor, smågrisar, slaktgrisar. God vätskeupptagningsförmåga i papperspellets: sex gånger sin egen vikt.   Måste lagras torrt.
Wellpapp har sämre uppsugningsförmåga, runt två gånger sin egen vikt.

 

Tabell 2: Exempel på vattenbindande förmåga hos olika strömaterial
Strömaterial Vattenbindande förmåga
(kilo per kilo torrsubstans)
Kornhalm 2,2
Havrehalm 3,3
Hackad halm 3,6-4,0
Sågspån 1,9
Kutterspån 4,6
Torv (pH 3,4-4) 7,5-12

Källa: Jeppsson, 1996

Ingvar Eriksson
Gunnar Johansson

Gård & Djurhälsan