Publicerad 2018-09-10
Hans Agné är vd för bransch- och utvecklingsbolaget Svenska Köttföretagen, som ägs av åtta av de större slakterierna i Sverige.
Foto: Svenska Köttföretagen

Hallå där Hans Agné! Hur påverkas grispris och marknad av torkan?

När andra branscher signalerar att de behöver högre intäkter på grund av högre kostnader så brukar prishöjningar ske. Kommer det att ske med griskött det kommande året? Om inte - varför?

– Det är en berättigad fråga, i den bästa av världar hade det gått till så. I grunden är det så att utbud och efterfrågan styr priserna. Vi konkurrerar företag emellan, mot import och andra köttslag till kunderna. Just nu är tillgången på griskött god bland annat på grund av en högre produktion samt en lägre konsumtion under den varma sommaren. Rådande priser är det som marknaden är beredd att betala i nuläget. Det är ju givetvis frustrerande för grisföretagarna som fått en kraftig ökning av foderkostnaderna som de direkt inte kompenseras för. Kostnaderna ökar kanske med tre kronor per kilo för att producera griskött och det behöver tas igen för att nå lönsamhet. Effekterna av torkan är ju en yttre påverkan som kommer skada vår bransch på både kort och lång sikt och alla borde vara intresserade av att vi kommer igenom det utsatta läget så bra som möjligt. Vi känner att förståelsen för situationen är stor hos både kunder och konsumenter för den uppkomna situationen, men vi lever inte av förståelse utan vill se handling i inköpen. Ett positivt tecken är det gemensamma upprop som restaurangbranschen gjorde för det svenska köttet. Det görs även insatser i handeln samtidigt som vi hoppas på att allt fler kommuner och landsting tar sitt ansvar och kraftigt ökar andelen svenskt kött i sina inköp, något som borde vara en högsta grad en rimlig förväntning och kommer skapa en ökad efterfrågan och möjligheter för en bättre prisbild.

Man brukar säga att försommaren är grisköttets grilltid och att nötkött tar över efter midsommar. Hur mycket har grillförbudet påverkat försäljningen av griskött i sommar?

– Det stämmer att vi grillar mest griskött fram till semestern och efterfrågan på grillprodukterna är normalt betydligt lägre efter vecka 32 – 33. Sedan ökar färsförsäljningen och även andelen nötkött. Grillförbudet har givetvis påverkat oss negativt men den extrema värmen är också en faktor som sänkt konsumtionen – i värmen äter vi lättare mat och dricker mer. Nu när grillförbudet hävts så får vi hoppas att det åter finns längtan och glädje över att tända grillen och att säsongen förlängs långt in på hösten.  

Bedömer du att det finns en risk att billigt nötkött tar över en del av grisens och kycklingens marknad?
– Nej, vi får verkligen inte hoppas att svenskt kött reas ut, det vore förödande för branschen och på sikt även för konsumenterna. Slakterierna jobbar för att undvika utslaktning av kor och nötkreatur. Vi gick ut med ett brev efter midsommar där budskapet var att det är en bättre lösning att försöka bärga halm eller grovfoder från exempelvis trädor, än att slakta djur i förtid. Utslaktning skulle leda till att vi skapar ännu större problem för branschen längre fram.  Nu är den viktiga uppgiften för hela branschen att få handel och grossister med flera att förstå att torkan gett kraftigt dyrare foder på gårdarna. Effekten blir en minskning av produktionen vilket kommer ge stora negativa effekter på tillgången av svenskt kött framåt. Därför vinner vi alla på att sätta in åtgärder nu.