Publicerad 2018-09-17

Danska slaktgrisar växer allt bättre

2017 växte den genomsnittliga danska slaktgrisen 961 gram per dag mellan 30 och 100 kilo, vilket är 21 gram mer än året före.

Det korrigerade foderutnyttjandet var 2,66 FEsv per kilo tillväxt, vilket motsvarar runt 23,7 MJ NE. Döda och kasserade grisar uppgick till 3,1 procent och den genomsnittliga slaktvikten var 86,8 kilo.

Produktionsvärdet per slaktgrisplats, ett index som räknas ut via genomsnittliga grispriser och omkostnader under året, steg med 5,9 procent mellan 2016 och 2017, vilket är den högsta stigningen på de tio år som indexet använts.

Resultaten kommer från uppföljningsprogrammen AgroSoft och Cloudfarms. 4,6 miljoner slaktgrisar ingår i statistiken.

Emma Sonesson
Grisföretagaren