Publicerad 2018-09-18
Elmia Lantbruk 2018 äger rum den 24 till 26 oktober. Foto: Carolina Wahlberg


Innovationer hyllas på Elmia Lantbruk

När Elmia Lantbruk går av stapeln i höst är det tre grisrelaterade produkter som har chans att vinna Elmia Lantbruk Innovation Award.

Juryn har valt ut totalt 19 innovativa produkter, varav tre med direkt grisanknytning, som de nu ska granska vidare utifrån kriterier som nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet och djurvälfärd.

I september kommer det att avslöjas vilka produkter som belönas med guld respektive silver. För utmärkelsen guld krävs att produkten både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny för produktområdet, medan silver är en bekräftelse på att produkten ses som en utveckling av det svenska lantbruket.

Prisutdelningen kommer att ske under innovationsmiddagen den 25 oktober.

Grisrelaterade produkter nominerade i Elmia Innovation Award

Be Free BoPil Grisningsbox, BoPil A/S
BeFree BoPil Grisningsbox är en grisningsbox där i stort sett all hantering kan ske från gången. Det gör arbetet effektivt och säkert. Utfodring, hantering, övervakning och rengöring kan skötas utan att personal måste gå in till suggan och smågrisarna.

BlueFan, SKOV A/S
BlueFan är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, vilket underlättar nödventilation i djurstallet, exempelvis vid strömavbrott.

ProGrow, SKOV A/S
ProGrow är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktgrisar i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren