Publicerad 2018-09-18
Jonas Tunestål arbetar som vd för KLS Ugglarps.
Foto: Carolina Wahlberg


Ökad kapacitet tar bort slaktkön

Kapacitetsbrist på KLS Ugglarps Dalsjöfors anläggningar i kombination med en ökad produktivitet i på gårdarna skapade tidigare i år slaktköer.

– Slaktköerna hos KLS i år har berott på kapacitetsbrist, våra lokaler har inte räckt till, säger KLS Ugglarps vd Jonas Tunestål,

Vårens helgdagar har inte gjort det enklare att beta av slaktkön som uppstått. Nu har dock investeringar gjorts som optimerat kapaciteten i Dalsjöfors. Det pågår även arbete med att optimera slakten i Kalmar och Jonas uppger att företaget inte längre har några överstående grisar.

Torkans effekter

Efterfrågan på griskött under sommaren har enligt Jonas varit god, efter en lite trögare vår för KLS Ugglarps Dalsjöfors. Sedan kom grillförbudet, vilket givetvis påverkat efterfrågan.

– Sommarens torka har fått lite olika effekter som kan påverka efterfrågan på griskött. Dels har vi fått en debatt som ökat medvetenheten om vikten av att köpa svenskt kött, vilket har fått fler kunder att efterfråga både svenskt nöt- och griskött. Dels så sätter torkan och foderbristen för nöt en hård press på att få ut mer nötkött på marknaden, vilket skulle kunna pressa priset på alla köttslag.

Inga småposter

Under våren har KLS Ugglarps Dalsjöfors gått ut med att man inte vill förmedla små poster med smågrisar.
– För smittskydd, logistik och miljö vill vi inte förmedla små poster som ska blandas samman i stora stall. Vi säger dock inte upp kontrakt med små producenter över en natt, utan det sker efter en dialog om hur gården kan investera för att öka produktionen eller om det är bättre att avveckla.

De stigande spannmålspriserna sätter press på lönsamheten i grisbranschen.

– Vi jobbar stenhårt för att trycka på med högre priser mot handeln. Men det är svårt att få upp priset på kött lika snabbt som det stigit på spannmål. Det är dock viktigt att vi ser till så att det finns lönsamhet i grisproduktionen över tid, säger Jonas.

Erik Brink
Grisföretagaren