Publicerad 2018-09-21
Köttprodukter från östra Europa äga icke tillträde till lunchrummet i grisstallet.
Foto: Mostphotos
 


Viktigt om smittskydd

Svinpesten fortsätter tyvärr att sprida sig i Östeuropa. Under sommaren har det rapporterats om många nya fall i Rumänien, men även i Polen och Baltikum.

Afrikansk svinpest är en oerhört allvarlig sjukdom med 100 procent dödlighet i drabbade besättningar. Därför kan det inte sägas tydligt nog; tänk på smittskyddet när ni har utländsk personal som kommer tillbaka efter resa till hemlandet! Håll karantäntiderna och var noga med klädbyte, handtvätt och handdesinfektion när man går in i stallet. Och det kanske allra viktigaste; att låta bli att förtära köttprodukter från Östeuropa när man sitter i lunchrummet ute på gården i Sverige!

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK