Publicerad 2018-09-21
Anna Wallenbeck arbetar vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa i Skara och Uppsala och tilldelas SLU:s förtjänstmedalj under hösten. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Förtjänstmedalj till Anna Wallenbeck

I samband med årets promotionshögtid den 6 oktober kommer Anna Wallenbeck att få ta emot SLU:s förtjänstmedalj i silver.  

Anna Wallenbeck är universitetslektor i ämnet djurskydd och docent i ämnet djurproduktionssystem. 2009 disputerade hon med en avhandling om ekologisk grisproduktion.

I motiveringen till priset står det bland annat: ”Genom sitt arbetssätt kopplar hon ihop uppfödningen av olika djurslag till en helhet, både inom ekologisk och konventionell produktion av livsmedel. Hon omvandlar också högklassig forskning på systemnivå till praktiskt användbar kunskap på ett föredömligt sätt, vilket gör att forskningsresultaten kommer lantbrukets djur och djurägare till nytta.”

Emma Sonesson