Publicerad 2018-11-06
Frank Ølands beskrivning av Donald Trump lockade publiken till skratt. Men faktum är att Trump har makt att ställa till det rejält för den danska grisbranschen. Foto: Emma Sonesson


Riskfylld tillvaro för danska grisföretagare

Landbrug & Fødevarers chefsekonom Frank Øland bjöd under årsmötet på en omvärldsanalys och uppmanande grisföretagarna att se om sitt eget hus.

Frank Øland definierade Danmarks situation just nu som högkonjunktur med brist på arbetskraft. Han spådde en ränteuppgång under andra halvåret 2019. Likväl vågade han inte råda de danska grisföretagarna att binda räntan.
– Det är för att det finns massa risker där ute. Jag kan inte lova er att räntan kommer att stiga om ett år. Men det jag kan lova, är att det scenario vi har haft med högkonjunktur och nollränta, det slutar. Antingen blir det slut på nollräntan, eller så blir det slut på högkonjunkturen, sa han.

Øland pratade vidare om att de danska grisföretagarna lever i en värld full av risker och osäkerhetsfaktorer just nu. En osäkerhetsfaktor är Brexit. Danmark exporterar mycket griskött till Storbritannien och kan därför påverkas i hög utsträckning om landet lämnar EU utan att ett handelsavtal upprättats.

Handelskrig - nej tack

En annan osäkerhetsfaktor är Donald Trump och hans fäbless för handelskrig.

– Vi ska kämpa för att hålla fast i den världsordning vi har i dag.

En tredje riskfaktor är torkan och dess konsekvenser, en fjärde är afrikansk svinpest.

– Av alla risker är det här kanske den allra största för er, sa Øland och uppmanade alla att vidta nödvändiga biosäkerhetsåtgärder för att hålla smittan utanför landet.

Fokus på resultat

En femte risk är sjunkande köttförbrukning i Danmark, som Øland dock inte tar så allvarligt på, eftersom efterfrågan på kött globalt sett ökar.

Hans uppmaning till grisföretagarna i rådande situation är att i ännu högre utsträckning fokusera på resultatet på sista raden i sitt eget företag, allt för att i möjligaste mån kunna hantera den osäkra situationen som omständigheterna i världen erbjuder just nu.

Emma Sonesson
Grisföretagaren