Publicerad 2018-11-07
Morgan Widung arbetar på Sony Group. Han berättade att Sony har utvecklat övervakningssystemet Sowtrack i samarbete med SLU.

Förbättrad djurhälsa och ekonomi med Sowtrack

Sony Group har identifierat affärspotential i att öka digitaliseringen inom grisuppfödning. På Alnarps grisdag presenterade Morgan Widung företagets system för övervakning av suggor.

Tanken bakom systemet, som kallas för Sowtrack, är att djurhälsa är nyckeln till effektiv och lönsam produktion och att tidig upptäckt av sjuklighet är väsentligt, både för djuren och lantbrukarens ekonomi.

Kärnan i Sowtrack är en sensor, liknande ett större öronmärke, som sätts i suggans öra. Via sensorn, basstationer och wifi registreras suggans rörelsemönster och beteende. Detta jämförs dels med gruppen, dels med individens tidigare beteende. Eventuella avvikelser rapporteras till djurskötarens mobil eller dator. Applikationen har även finesser som exempelvis påminnelsefunktion för tillsyn av olika individer och registrering av medicinering.

– Sowtrack är ett hjälpmedel och det kommer inte att kunna ersätta kunniga medarbetare, poängterade Morgan.
Sony kalkylerar med att systemet kan spara in mellan 25 och 35 euro per sugga och år åt lantbrukaren, i form av 50 procent färre avlivade suggor, tidsbesparing och 25 procent minskade medicinutgifter. Detta skulle innebära att kostnaden för en investering i Sowtrack kan vara intjänad efter ett år.

– I dagsläget testas Sowtrack på två gårdar i Skåne. Målet är att skala upp systemet till kommersiell produkt i slutet av nästa år, avslöjade Morgan.