Publicerad 2018-11-11
De danska smågrispriserna har varit med om några kraftiga svängningar från början av 2017 till dags dato. I diagrammet är ”Smågris, Danmark”, den beräknade noteringen och ”Smågris, export” SPF:s pulje-notering.Källa: Seges


Smågris för under 300 danska kronor

Smågrisproducenterna i Danmark pressas av en minskad efterfrågan på smågrisar från tyska slaktgrisproducenter. Resultatet har blivit smågrisnoteringar som nu ligger under 300 danska kronor per 30 kilos gris.

Den danska beräknande smågrisnoteringen, som ska balansera intäkten mellan slaktgris och smågris, står nu i 297 DKK för en 30 kilos smågris. Priset motsvarar runt 409 SEK.

Förra sommaren stod de danska smågrispriserna på topp och den beräknande noteringen noterades till 450 DKK, motsvarande 621 SEK, per gris.

På ett år och tre månader har noteringen sjunkit med drygt en tredjedel, samtidigt som foderpriserna har stigit.

 

Danska smågrisproducenter är effektiva, men de klarar av att producera med svarta siffror till de priser som råder i dag.Foto: Mostphotos

Halverat pris på exporten

Men den största prisförändringen har de danska smågrisar som exporteras till Tyskland och Polen drabbats av.
Förra året slaktades det cirka 18 miljoner grisar i Danmark. Samtidigt hade man också en export av smågrisar till framförallt Tyskland och Polen på totalt 14 miljoner smågrisar.

Smågrisarna på export handlas antingen till noteringar baserade på den beräknade noteringen eller till marknadsnoteringar som styrs av efterfrågan, så kallat puljepris.

Hos SPF-Danmark som är den största exportören av smågrisar från Danmark, stod puljenoteringen för en 30 kilos gris i 555 DKK, motsvarande 766 SEK förra sommaren, när efterfrågan från tyska slaktgrisproducenter var som störst.

I dag står SPF-pulje i 235 DKK, 324 SEK, per gris. Marknadsnoteringen har därmed mer än halverats på femton månader.
– Det är en djup kris för grisproducenterna och jag ser tyvärr inget som kan lyfta noteringarna under de närmaste månaderna. Smågris­noteringen är så låg att jag inte känner någon som kan tjäna pengar, för det finns ingen som kan producera en smågris till en kostnad under 300 danska kronor, säger Torben Hauskov, små­grisproducent och ordförande i Danske Svineproducenter, till Landbrugsavisen.

Erik Brink
Grisföretagaren