Publicerad 2018-11-12
1,8 miljoner färre smågrisar och 1 miljoner färre slaktgrisar är framtidsutsikterna för grisbranschen i Nederländerna.
Foto: Mostphotos

75 procent av Nederländernas grisgårdar ska bort

Antalet grisbönder i Nederländerna förväntas minska kraftigt under de närmaste åren. Även produktionen kommer att sjunka, trots att kvarvarande företag blir större.

I dag finns det runt 4 300 grisproducenter i Nederländerna. Enligt en prognos från Rabo­bank så kommer det år 2030 bara att finnas totalt 1 000 grisföretag i landet. 75 procent förväntas lägga ned verksamheten, och de flesta förväntas sluta under de kommande fem åren.

Höjda krav, dålig lönsamhet

Det finns ett flertal orsaker till att grisproducenterna i Nederländerna väljer att sluta,  Rabobank listar några  som påverkar i hög utsträckning:

  • Det är svårt att expandera sin produktion, vilket leder till höga investeringskostnader.
  • Skärpta miljöregler i södra Nederländerna där en stor del av grisproduktionen sker.
  • Dispensen från att reducera gårdens ammoniakutsläpp med bästa tillgängliga teknik upphör 2020. Då krävs det nya investeringar.
  • För dålig lönsamhet.
  • Få yngre som vill satsa i branschen.

Minskad produktion

Nederländernas produktion av grisar kommer också att minska enligt Rabobanks rapport. Myndigheterna i landet satsar på en mjuk rekonstruktion av grisbranschen som ska göra det möjligt för grisproducenter att gradvis stänga sin produktion. Bland annat förväntas myndigheterna att köpa fem procent av lantbrukarnas produktionsrätter.

Rabobank spår en minskning av Nederländernas små­grisproduktion med 1,8 miljoner smågrisar samt också en miljon färre slaktgrisar. Storleken på minskningen är avhängig hur framgångsrik den mjuka rekonstruktionen blir i kombination med hur mycket de lokala provinserna satsar på rivningar av grishus.

Erik Brink
Grisföretagaren