Griskött - ett hållbart val

Det har varit en intensiv höst på många sätt med många projekt igång. Vid sidan om torkan och dess följder, har det dagliga arbetet samtidigt pågått. Men detta arbete har inte riktigt flutit som vanligt, då vi under hela hösten inte haft någon ordinarie regering.

PRRS, MRSA och ASF är tre fruktade sjukdomar som är högaktuella i olika forum. Ett utbrott av någon av dem skulle få förödande konsekvenser för svensk grisproduktion, om vi inte är väl förberedda på effekterna. Och det är bara till att inse, att man som gris­företagare ibland får erkänna att Smittsäkrad Besättning har en viktig funktion för att förhindra och dämpa konsekvenserna av ett eventuellt utbrott. Sen vet vi alla att inget är hundra procent säkert, utan det finns alltid luckor i systemen. Men med lite sunt bondförnuft får vi hjälpas åt att säkra upp runt våra djur och vår personal, för att göra det bästa på gårdsnivå, sett ur ett smittskyddsperspektiv.

Under året har vi tillsammans med Rise, i ett forskningsprojekt som är finansierat utav Stiftelsen Lantbruksforskning, jobbat med att ta fram en livscykelanalys (LCA) för svensk grisproduktion. Redan när vi sökte finansiering för detta för två år sedan, var vi väl medvetna om betydelsen utav att kunna visa upp en hållbar produktion av livsmedel. I dag börjar detta nästan bli ett krav, och för köttet är det än viktigare, då det alltför ofta används klimatargument för att inte äta kött. Exempelvis hölls i förra veckan ett möte, där Länsförsäkringars klimatexpert med tydlighet hävdade att det viktigaste vi kan göra för att rädda planeten är att minska köttätandet. Det som gör mig mycket besviken med sådana uttalanden, är att man klumpar ihop all köttproduktion och inte tar hänsyn till de stora skillnaderna mellan djurslag, produktionsformer, var i världen köttet produceras och vad djuren äter.

Och mitt i denna debatt har grisen blivit en slagpåse. Det framställs ofta att vi behöver betande mular för mångfalden, vilket ger ett okej på nötkött. Samtidigt hålls fågel och fiskkött utanför debatten, trots att dessa ligger väldigt nära griskött sett ur ett hållbarhets­perspektiv. Vi ser med spänd förväntan fram emot nya och färska hållbarhetsberäkningar.

Samtidigt skall vi också ha med oss att vi kan göra mera i vår produktion ute på gårdsnivå. Vi kan fasa ut mera utav det sojaberoende som i dag får bära en stor skuld i debatten, som beror på skövling utav regnskog för en ökad sojaproduktion. Vi skulle egentligen kunna importera mer soja från USA men då kommer man genast in i debatten om GMO eller inte. Även denna debatt slår ofta på grisen, trots att det är det djurslag som i dag använder minst soja.
Det finns en uppsjö utav alternativa högvärdiga fodermedel till grisen som i dag går direkt in i drivmedelsproduktionen, till biogas eller etanol, vilket inte är resurseffektivt. Det går utmärkt att ta vara på energin efter det att den passerat djuret som foder, vilket ger möjligheten att göra matproduktionen ännu mera klimatsmart.

Vi behöver djuren på gården för att säkerställa ekologin. Trots allt är naturgödsel den bästa näringskällan för en biologisk mångfald. Och i dagens lantbruk med moden teknik kan vi styra växtnäringen dit där den bäst behövs. Det vi nu behöver är en sund och saklig debatt i rätt proportioner. Som jag tidigare skrivit och spelat in som jämförelse i debatten, så motsvarar en flygstol till Thailand samma miljöbelastning som att äta griskött på normal nivå i 25 år. Eller sett i ett större perspektiv; ett raffinaderi i Lysekil söker tillstånd för ökade utsläpp i produktionen till 3,4 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar en produktion på cirka 13 miljoner grisar i Sverige.

Hållbarhetsfrågan kommer med all sannolikhet bli en utav de viktigaste parametrarna för vårt välbefinnande för nästa generations konsumenter, vilket med stor tydlighet lyfts fram under höstens träffar med handeln.

Jag vill passa på att önska er alla en god jul och jag vågar påstå att vi kan njuta av julbordets alla läckerheter med gott samvete!
 

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare