Publicerad 2018-12-17
Aco Funki presenterade system för transport av torrfoder, med kedjor i de större dimensionerna. Systemet, som  kallas för Master Chain har en kapacitet på upp till 30 ton i timmen. Master Chain är komplett med kedjor, hörnhjul, nedsläpp, stoppsensorer med mera och finns nu i olika dimensioner från 38 millimeter upp till 160 millimeter.


Nyheter för grisföretagare på dansk mässa

Den danska lantbruks­mässan Agromek som hålls i Herning bjöd på nyheter för hela lantbrukssektorn från växt­odling till energi och grisproduktion. Grisföretagaren var på plats och kan presentera en del av årets nyheter.

När tidningen skrivs pågår mässan fortfarande men tendensen  tyder på något färre besökare i år jämfört med 2016. Inom den danska grisbranschen är stämningen lite pressad med låga grispriser, höga foderkostnader, stora förluster i Danish Crowns dotterbolag samt några stora konkurser för danska grisproducenter i höst. Investeringsviljan är med anda ord inte är i topp hos de danska grisproducenterna.

Hos inredningsföretagen var en trend i år att filtrera eller behandla den ingående luften på andra sätt, för att minska risken med luftburna virus.

X-Line är en serie helt nyutvecklade gödselvagnar från AP och finns i storlekar från 15 till 35 kubikmeter. Det som skiljer X-Line från tidigare modeller är bland annat den kompakta konstruktionen, snabbare lastning och möjligheter att koppla in NIR-analys av gödseln.

 

Big Dutchman visade upp en ny komponent i sitt torrfodersystem DryRapid, en hörndrivstation kallad Corner Drive. Corner Drive  driver foderslingan direkt på ett hörnhjul och enheten för att sträcka kedjan är en integrerad del av foderröret. Det ger en mycket kompakt drivenhet som ska passa bra till mindre avdelningar med upp till 150 meter rör och har en kapacitet på 1 500 kilo per timme.

 

 

MS Schippers har lanserat en avlivningsbox där smågrisar upp till 15 kilo kan avlivas med hjälp kvävgas. Efter 15 sekunder i lådan kommer grisen att somna och vid två minuter så är den avlivad. För att hålla en tillräckligt hög koncentration av kvävgas i boxen binds den i ett skum. Avlivningsboxen kostar 2 850 euro och lyfts fram som ett alternativ för företag där konsumentkontakten är viktig och man inte vill att produktionen förknippas med mer traditionella sätt att avliva smågrisar.Foto: Erik Brink

 

 


 

 

 

 

 

Skiold har tagit fram en plattform kallad Skiold Digital som ska kunna samla data från spannmålshantering, foderberedning och hela vägen i grisproduktionen fram till slakteriet. Enligt Skiold ska lantbrukaren få hjälp av systemet att analysera data och få förslag som till exempel när det är dags att byta slitdelar för att få rätt struktur på fodret eller att det är sjukdom på gång i stallet eftersom grisarna inte äter eller dricker tillräckligt.Foto: Agromek

 

 

Skov belönades på Agromek med att få tre stjärnor för sitt flugskydd till väggventiler. Med flugskyddet monterat på väggventilen ska risken för att flugor och andra insekter tar med sig smittor in i stallet minska. Problemet är troligen större ju tätare koncentrationen av grisgårdar är. Flugskyddet ska passa till alla väggventiler med rätt mått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Brink
Grisföretagaren