Publicerad 2018-12-20
Att hålla tillräckligt hög temperatur i tillväxtstallarna kan vara en utmaning när utetemperaturerna är låga. Att ventilera mindre är en dålig lösning, menar Simon Åkerblom. Foto: Mostphotos


Vinter­ventilation

Vintertid kan man ofta ha problem med för hög luftfuktighet i tillväxtstallarna, när temperaturen gör att ventilationen inte går tillräckligt mycket. Hög luftfuktighet ökar risken för hosta och hjärnhinneinfektioner. Det är inte bra.

En möjlig lösning kan vara att låta golvvärmen vara igång längre tid eller att installera en gardin på taken så man kan ventilera mera men ändå hålla grisarna varma.

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK