Publicerad 2019-01-30

Sänd resultatet från WinPig eller PigWin

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast 28 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2018. Det gäller resultat både från smågris- och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2018 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2018, så det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

WinPig Sugg och WinPig Slakt
 

1. Kontrollera och fyll i besättningsuppgifterna
Gå till menyvalet Generellt - Besättning och kontrollera att du fyllt i följande fält (se bilden nedan):


Namn – företaget eller gårdens namn
SE-nummer – produktionsplatsnummer
Besnr – besättningsnummer, är du osäker på vilket nummer som gäller så skriv gärna gårdsnamn här istället.

2. Sänd resultatet så här

  • WinPig Slakt; Välj Omgångsrapport. Bocka för alla de omgångar du vill sända. Till exempel alla med slutdatum under 2018, se bild nedan. Klicka på Beräkna.
     
  • WinPig Sugg; Gå till Produktionsrapport, Suggor. Bocka för alla de inventeringar du vill sända. Tänk på att du för att exempelvis ta fram fyra perioder behöver markera fem inventeringar. Klicka på Beräkna.Klicka på ikonen för sändning. Ikonen finns på både rapporter från smågris- och slaktgrisproduktion.Ett meddelande visas att sändningen är gjord. Klart!

 

PigWin Sugg

Sänd resultatet

Har du Internet på datorn?

Koppla i så fall upp dig mot Internet, starta PigWin och klicka på ikonen näst längst till höger i PigWin Sugg. Resultatet sänds nu automatiskt.

Har du inte Internet på datorn?

Det finns flera andra sätt:

  • Ge din rådgivare en säkerhetskopia och be honom/henne sända.
  • Skicka en säkerhetskopia med e-post från en annan dator.
  • Skicka en säkerhetskopia med vanlig post, kommer den på ett USB-minne sänder vi minnet i retur till dig.
  • Kopiera filen eksoer.csv som finns i mappen c:\pig_win\reg_fil och sänd den med e-post.

Obs! Om du har fler än fyra perioder under året och inte sänt tidigare under året kontakta PigWin Support för hjälp!
 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40
eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se.
Hemsida: www.winpig.se.