Publicerad 2019-01-31
Att använda samma kanyl till för många grisar är ett effektivt sätt att sprida smitta. Byt därför kanyl, minst mellan varje kull!
Foto: MostPhotos

Byt kanyl ofta!

Att använda smutsiga kanyler är ett effektivt sätt att sprida smitta, det gäller även när det är grisar som sprutas. Man har sett i olika försök att om man vill smitta en gris med ett virus så kan det krävas 1 000 gånger så många viruspartiklar för att grisen ska bli sjuk om viruset ges via luftvägarna jämfört med via en kanyl. Om viruset ges via mag/tarmkanalen så krävs det ännu mera virus för att grisen ska bli sjuk. Därför är det bra att byta kanyler ofta. När man till exempel vaccinerar smågrisar eller ger järn så bör man som minimum byta mellan varje kull.

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK