Publicerad 2019-02-10

Svensk forskning ska öka kunskapen om ASF

Ett svenskt forskarteam har nyligen startat upp ett projekt i syfte att öka kunskapen om hur man bäst förebygger och kontrollerar eventuell spridning av afrikansk svinpest (ASF) i landet.

Projektet har fått 2,9 miljoner kronor via Stiftelsen lantbruksforskning och projektledare är Karl Ståhl som är biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I en kommentar säger han:

– Vi vet för lite om hur kontakter mellan vildsvin och grisar ser ut, hur vanliga de är, och hur de skulle kunna undvikas. Vårt projekt ska ge underlag till en strategi för att förebygga och avvärja sådana kontakter.

Arbetet ska även kartlägga i vilken grad döda vildsvin hittas och rapporteras in till relevanta myndigheter av jägare eller allmänhet, och utifrån det göra en skattning av möjligheten att på så vis kunna stoppa smittspridning i ett så tidigt skede som möjligt.

I forskningsprojektet deltar förutom Karl Ståhl även Cecilia Hultén och Erika Chenais, SVA, professor Susanna Sternberg-Lewerin, SLU, Ebba Schwan, Gård & Djurhälsan och Margareta Åberg, LRF och Sveriges Grisföretagare.