Publicerad 2019-02-20

2019 - ett osäkert år för världsmarknaden

Det kommande årets utveckling för griskött på världsmarknaden kommer att präglas av tullar och sjukdomar, Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt den fortsatta utbredningen av afrikansk svinpest (ASF), det spår Rabobank.

– Den afrikanska svinpesten är den enskilt största utmaningen som kommer att påverka den globala handeln med griskött i år, säger Chenjun Pan, analytiker på Rabobank. Utmaningarna med ASF kommer att innebära möjligheter för vissa producentländer och svårigheter för andra. Kina kommer att behöva öka sin import av griskött, viket innebär tillväxtmöjligheter för stora exportnationer, men det är oklart hur stor importen kommer att bli.

Två effekter av ASF

Sjukdomar kan påverka djurproduktionen i världen på två sätt. Dels kan allvarliga sjukdomar orsaka stora produktionsförluster, speciellt när det saknas behandling  eller vaccin mot sjukdomen. Produktionseffekterna kan hänga i ett tag innan produktionen byggs upp igen. I Kina  är det nu förbjudet att föda upp grisar i områden som drabbats av ASF tills sex månader efter utbrottet.

Den andra effekten av sjukdomsutbrott är handelsrestriktioner. Och den effekten får ofta större ekonomiska effekter än själv produktionsbortfallet. Länder som drabbats av en smittsam sjukdom får exportbegränsningar på hela landets produktion för att förhindra spridningen av sjukdomen.

Kina: Snabb spridning av ASF

2019 har i Kina börjat med utbrott av ASF på stora, moderna produktionsenheter, vilket förvånade marknadsanalytiker. Återuppbyggnaden av sanerade gårdar i Kina kommer att gå långsamt med tanke på smittskydd och risken för nya utbrott.

Kina förväntas att ha tillräckligt med griskött för att stilla efterfrågan under kvartal ett. Efter det är det dock oklart hur tillgången på griskött ser ut och den kinesiska importen förväntas att öka.

EU: stabilt trots ASF

EU:s marknad får enligt Rabobank blandade signaler inför 2019. Dels så signaleras en förväntad ökad import från Kina att produktionen i EU ska öka. Men samtidigt så har Polen, Baltikum och Belgien problem med egna utbrott av ASF.
Att priserna på smågrisar har börjat att öka signalerar att marknadssituation har nått en balans samtidigt som det pekar på kommande produktionsökningar.

Ytterligare en viktig faktor för grisproduktionen är Brexit och effekterna av det.

Erik Brink
Grisföretagaren