Publicerad 2019-02-21


Tolkning av avstämningen på produktionsrapporten

Beräkning av produktionsrapport i WinPig är ett bra sätt att följa upp besättningens resultat. Rapporten beräknas för en eller flera perioder. När rapporten beräknas visas först fliken Avstämning. För att rapporten ska visas korrekt är det viktigt att differensen mellan tillförda och avdragna grisar är noll*. Om det finns en differens behöver den felsökas och åtgärdas. Här beskrivs hur avstämningen ska tolkas, för att lättare kunna hitta orsaken till en differens. Läs mer om arbetsgången för att ta fram en produktionsrapport på vår hemsida, www.winpig.se.

* Om diande grisar inte utgångsrapporteras enskilt så motsvarar differensen på denna rad de diande grisar som dött i perioden. En differens på denna rad är därför okej (se exempel i bilden med 950 diande grisar).

Förklaring till avstämningen

Avstämningen består av huvudkolumnerna Tillfört och Avdraget och utifrån siffrorna i dessa kategorier beräknas djurbalansen.

Summorna på de båda sidorna ska vara densamma för att differensen ska bli noll. I bilden visas ett exempel med en differens för suggor, gyltor och tillväxtgrisar.

Att felsöka en differens

För att hitta orsaken till differensen är det viktigt att samtliga händelser i perioden är korrekt registrerade. Om det finns differens för suggor/gyltor/galtar kan du ta fram kontrollistan (Management – Kontrollista) och djurförteckningen (Management – Djurförteckning) för att kontrollera att samtliga händelser är införda och för att se att programmet har beräknat att det finns lika många djur som du har inventerat i stallet. Det är extra viktigt att antalet tillväxtgrisar stämmer på avstämningen. Om tillväxtgrisarna inte stämmer blir vissa resultatmått på rapporten fel. För att undvika en differens är det viktigt att fältet Lokal-Kod är ifyllt under avvänjning samt Ungdjur döda, Ungdjur flyttade och Ungdjur utgång.

Vad betyder kolumnerna under Tillfört?

Inventerat:    djur som fanns vid periodens början, det vill säga de som inventerades i slutet av förra perioden.

Insatta:    insatta djur för respektive djurkategori i perioden.

Flyttade:    tillkomna djur för respektive djurkategori i perioden.  

Summa:    summan av inventerade, insatta och tillkomna djur för respektive djurkategori i perioden.
 

Vad betyder kolumnerna under Avdraget?

Flyttade:    frånflyttade djur för respek-tive djurkategori i perioden.

Sålda:    sålda djur för respektive djurkategori i perioden.

Döda:    döda djur för respektive djurkategori i perioden.

Inventerat:    djur som fanns vid periodens slut, det vill säga de som inventerades.

Summa:    summan av inventerade och frånflyttade djur för respektive djurkategori i perioden.
 

Om det finns en differens på tillväxtgrisarna tolkar du den såhär:

Om det visas en positiv röd siffra:

  • Det var för många inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här).
  • Det är för många avvanda i perioden.
  • Det ska vara flera flyttade/sålda tillväxtgrisar.
  • Det har dött fler grisar än vad som registrerats.
  • Det ska vara fler inventerade vid periodens slut.

Om det visas en negativ röd siffra:

  • Det var för få inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här).
  • Det är för få avvanda i perioden.
  • Det är för många flyttade/sålda tillväxtgrisar.
  • Det är för många registrerade döda grisar.
  • Det är för många inventerade grisar vid perio-dens slut.

Se över dina inventeringar och registreringar.  Åtgärda felaktigheter och beräkna därefter rapporten på nytt. På vår hemsida www.winpig.se finns en utförligare variant av den här instruktionen med förklaring till hur du kan göra en felsökning. Välj WinPig Sugg – Produktionsrapport – Differenser i avstämningen  i menyn för att hitta den.

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.