Publicerad 2019-03-22
De MRSA-drabbade gårdarna ligger i Nordland i Norge.


MRSA i tre norska besättningar

Norska Mattilsynet konstaterar i ett pressmeddelande att MRSA påvisats i tre grisbesättningar i Nordland, mitt i Norge.

Det initiala fyndet av MRSA gjordes i början av februari, vid en rutinkontroll inom det norska övervakningsprogrammet för MRSA. Efter kartläggning av de kontakter som den aktuella gården har haft påvisades ytterligare två positiva gårdar. Djuren kommer att slås ut och stallarna saneras.

Årligen provtas runt 800 norska besättningar för MRSA, men innan ovan nämnda fall, har man inte kunnat påvisa MRSA-förekomst sedan början av 2017, uppger Mattilsynet.

Emma Sonesson
Grisföretagaren