Publicerad 2019-04-08
En ny egenskap som kommit in i avelsmålet är socialt samspel i boxen. Implementeringen är ett resultat av lång tids forskning, och målet är att säkra att aveln inte går mot en gris som är mer aggressiv, biter svans, eller bidrar till variation i tillväxt bland grisarna i boxen där den går.
Foto: Norsvin


Svenskt griskött - mer än en bra historia

I förhållande till de flesta land i världen utmärker sig svensk grisköttproduktion med en djurvänlig drift. Dessutom är produktionen hållbar ur ett miljöperspektiv. Genetiken är en viktig pusselbit för helheten.

I Sverige är sen avvänjning, lösgående suggor och frånvaro av kuperade svansar ett faktum. Suggan ska huvudsakligen själv kunna avvänja de smågrisar som föds. Ett sådant produktionssystem finns det anledning att vara stolt över!
Men förutom att ha en fin story att berätta, måste man även försäkra sig om att man har en slutprodukt, ett kött, som konsumenterna tycker är av god kvalitet. Mycket av detta jobbet kan göras genom bra produktion och duktiga lantbrukare. Rätt fokus i avelsarbetet, så att man avlar fram raser som passar uppfödningsformen, kommer även att bidra till en hållbar produktion.

 

Författaren till artikeln, Torunn Aasmundstad är Breeding Program Manager på Norsvin.Foto: Norsvin

Kompetent mamma

TN70-suggan trivs i lösdrift och har riktigt bra moderegenskaper. I tio år har vi selekterat för ett modermaterial som ska kunna avvänja de smågrisar som föds. I snart tio år har suggans ökade antal avvanda kommit som en följd av att allt fler smågrisar överlever från födsel till avvänjning, inte som följd av fler födda smågrisar. Detta är god djurvälfärd och bra ur hållbarhetsperspektiv.

Runt 2010 hade SLU en central roll i forskningen som bidrog till att vi implementerade egenskaperna hull vid avvänjning och bogsår vid avvänjning. Tillsammans med avelsarbetet för egenskaperna kullvikt vid tre veckor, bra ben och klövar samt låg foderförbrukning och god tillväxt, har detta gett en balanserad avel för ett bra moderdjur. Vårt mål är att alla smågrisar som föds ska avvänjas av sin egen mor och bli starka, friska och snabbväxande slaktgrisar.

Gott och miljövänligt

Slaktgrisen ska bli till saftigt och gott griskött. På vägen dit ska den bidra till minsta möjliga utsläpp av koldioxid. I dag är griskött ett av de mest miljö­vänliga köttslagen man kan äta och det ska vi se till är även framöver.

En kombination av TN70 som mor och Norsvin Duroc som far ger en optimal slaktgris. Norsvin Duroc har sedan 1995 selekterats utifrån mål om bra köttkvalitet och goda produktionsegenskaper. Guldgris är ett varumärke i Sverige byggt runt denna rasen. Men vad är det som är speciellt med Guldgrisen? För det första selekteras den för mängden intramuskulärt fett i köttet. För det andra har vi avlat för mindre droppsvinn, detta betyder att den köttsaft som finns i köttet ska stanna kvar där hela vägen från slakt fram tills dess att köttet ligger på tallriken. Detta tror vi att både slakteri och konsument sätter värde på.

Samtidigt har vi selekterat för en vital gris med hög överlevnad, högre köttprocent, lägre foderförbrukning och bättre tillväxt. Detta vet vi att slaktgrisuppfödaren värdesätter. Både TN70 och Norsvin Duroc har breda avelsmål. Vi menar att detta gör oss bäst rustade för att möta framtiden tillsammans - vi måste balansera avel för effektivitet med hållbarhet, moderegenskaper och kvalitet, och vi ska ha hela djuret och hela värdekedjan i fokus.

Enkelt val

De svenska grisproducenterna blev de första i världen att få tillgång till det som nu troligen är världens bästa hybrid; TN70. Återkoppling från den svenska marknaden har bidragit till att TN70 tar marknad över hela världen. Ett exempel är Idavang som har 25 000 suggor i Ryssland och Litauen. Företaget ägs av danska producenter och använder nu TN70  och Norsvin duroc. De har valt genetiken utifrån ett helhetsperspektiv på produktkvalitet, effektivitet och support.

Att välja svenskt griskött ska vara ett enkelt val; det ska vara det mest hållbara för jordklotet, det ska bidra till svenska arbetstillfällen och vara producerat på ett djurvälfärdsmässigt bra vis. Och inte minst ska det smaka gott. Genom att välja TN70 som mor och Norsvin duroc som far till slaktgrisen skapar vi den här helheten tillsammans.
 

Avelsframsteg på viktiga egenskaper de senaste tio åren för Norsvin duroc respektive Norsvin lantras.
Norsvin duroc Avelsframsteg
Daglig tillväxt mellan födsel och 150 dagar +120 gram per dag
Foderåtgång per kilo tillväxt mellan 40 och 120 kilo -3,11 MJNE per kilo tillväxt
Köttprocent +1,61 procentenheter
   
Norsvin lantras Avelsframsteg
Antal avvanda smågrisar +1,1 smågrisar per kull
Totalt antal födda +0,3 smågrisar per kull
Dödlighet under ditiden -0,4 smågrisar per kull
Antal spenar +1,12 spenar per sugga
Antal inverterade spenar -0,98 spenar per sugga


Resultaten i tabellen stämmer bra överens med WinPig-resultaten från Sverige, där vi ser en fantastisk framgång på samma egenskaper.

Torunn Aasmundstad
Norsvin
Översättning:
Emma Sonesson, Grisföretagaren