Publicerad 2019-04-22
Hormonkoncentrationen hos en gylta med normal brunstcykel


Vad är medicinsk brunstsynkronisering?

Förutsättningen för att göra ett bra jobb med brunstsynkroniseringen är att du har grundläggande kunskaper i hur gyltan/suggans reproduktionsfysiologi fungerar. Därför kommer här en kort introduktion om vad som händer vid könsmognaden och under brunstcykeln eller som den också kallas östralcykeln och hur altrenogest påverkar denna.

Under gyltans könsmognad som leder fram till första ägglossning och brunst inleds den östrala cykeln, som består av faser: follikel- och lutealfasen. Cykeln som då är tiden mellan två brunster är ungefär 21 dagar, med en variation på 18 till 24 dagar.

 

Brunstsynkronisering med 18 dagars altrenogest-behandling

Follikelfas

I follikelfasen växer folliklarna (äggblåsorna) till och börjar producera brunsthormonet östrogen under inverkan av follikelstimulerande (FSH) och luteiniserande (LH) hormon, som produceras i hypofysen. I slutet av förbrunsten när östrogennivåerna är som högst stimuleras hypofysen att producera en stor mängd LH-hormon som framkallar ägglossningen, även kallad ovulationen (se figur 1).

Lutealfas

Lutealfasen startar omedelbart efter ägglossningen (ovulationen) och follikeln omvandlas då till en gulkropp (corpus luteum) som producerar progesteron, detta hämmar då hypofysens produktion av LH. Om gyltan blir dräktig kvarstår den gula kroppen och den dräktiga gyltan kommer inte i brunst. Om gyltan inte blir dräktig tillbakabildas gula kroppen efter cirka 16 dygn och en ny follikelfas startar.

Syntetiskt progesteron

Altrenogest är ett syntetiskt progesteron som har samma effekt som naturligt progesteron. Det innebär att så länge gyltan får altrenogest så kvarstår gyltan i den luteala fasen, och beroende på var i cykeln behandlingen påbörjas kan fasen förlängas. Det fiffiga är att när behandling med altrenogest upphör, påbörjas en normal follikelfas.

Observera att gyltorna måste vara könsmogna och ha en fungerande brunstcykel innan behandling påbörjas. Behandlas icke könsmogna gyltor förstörs deras reproduktion, de utvecklar äggstockscystor.

Det finns två produkter på marknaden i Sverige som är tillåtna för brunstsynkronisering av gyltor. Det är ingen skillnad på innehållet, båda produkterna innehåller altrenogest som aktiv substans. Produkterna heter Altresyn respektive Folliplan vet.