Publicerad 2019-04-23
– På kort tid har vi fått till en helt ny plattform för att hantera en del av vår kompetensförsörjning. Det har varit väldigt positiva diskussioner och alla bidrar på ett konstruktivt sätt till att möta utmaningen att hitta fler framtida medarbetare och hur de ska utbildas, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, om det nybildade branschrådet.Foto: Mostphotos


Nytt branschråd för kött och chark

Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen bildar nu ett nytt branschråd som ska säkerställa kompetensförsörjning inom yrkena slaktare och styckare.

Branschråd är en sedan tidigare etablerad arbetsform för Arbetsförmedlingen när det gäller matchning och utbildning av arbetssökande till arbetslivet. Nu bildas ett nytt branschråd inom kött och chark, som ska fokusera på yrkesgrupperna slaktare och styckare.

– Branschråd är ett effektivt sätt att samverka på arbetsmarknaden. Skapa arenor för att koppla samman efterfrågan med tillgång på arbetskraft för att kunna samordna och genomföra de insatser som krävs, för att lyckas med matchningen nu och i framtiden är oerhört viktigt. Detta gäller även om Arbetsförmedlingens uppdrag kan komma att förändras i grunden och vi får en annan roll, säger Niklas Pettersson på Arbetsförmedlingen, som är ordförande i branschrådet, i ett pressmeddelande.

Branschrådet kommer att säkerställa att olika insatser har rätt fokus och brett mandat i branschen. En annan uppgift blir att lyfta och informera om branschens olika yrken externt.

Emma Sonesson
Grisföretagaren