Publicerad 2019-04-24
USA intensifierar sina insatser för att undvika att få in ASF i landet. Foto: Mostphotos

”Förebyggande åtgärder är vårt enda försvar”

USA:s jordbruksdepartement USDA sneglar på omvärlden och konstaterar att afrikansk svinpest (ASF) inte är något som den amerikanska grisbranschen behöver. Därför vidtas nu en rad åtgärder för att hålla smittan utanför landets gränser.

Intensifierade kontroller vid hamnar och på flygplatser, ökad information för större medvetenhet om biosäkerhet på gårdsnivå, striktare regler kring utfodring av matavfall samt forskning för att ta fram tillförlitliga metoder att kontrollera förekomsten av ASF i exempelvis spannmål och andra foderråvaror står på listan över åtgärder som ska hålla ASF utanför USA:s gränser. USDA förespråkar även ökad samverkan med både USA:s grisindustri och grannländerna Kanada och Mexiko.

The National Pork Producers Council (NPPC), som företräder 60 000 grisuppfödare i USA, välkomnar åtgärderna.

– USA:s grisuppfödare jobbar redan i motvind i form av handelstvister med nykelmarknader för export. Ett utbrott av ASF skulle vara förödande. I och med att inga vacciner finns, är förebyggande åtgärder vårt enda försvar, säger NPPC:s ordförande Jim Heimerl i en kommentar på organisationens hemsida.

Emma Sonesson
Grisföretagaren