Publicerad 2019-04-24
2017 producerade Kina drygt 53 miljoner ton griskött, knappt hälften av världens totala produktion av griskött.
Källa: USDA Foreign Agricultural Service


Svinpest i Kina skakar om världsmarknaden för griskött

Utbrott av Afrikansk svinpest (ASF) i Europa har slagit hårt mot producenterna i drabbade länder. Men det är sjukdomens framfart i Kina som helt förändrar förutsättningarna för den globala produktionen.

Kina är världens största konsument och producent av griskött. Kinas andel av den totala produktionen av griskött ligger på 48 procent. EU som är den näst största producenten kommer långt, långt efter med en marknadsandel på 21 procent. Det som sker på den kinesiska marknaden får därmed alltid stora effekter på den globala produktionen.

Kraftig minskning av grisar

Kinas jordbruksmyndighet rapporterade i mars om att antalet grisar i Kina i februari var 16,6 procent färre än ett år tidigare, och att antalet suggor hade minskat med 19,1 procent på ett år.

Bara mellan januari och februari var nedgången 5,4 procent för totala antalet grisar och 5,0 procent för antalet suggor.
Produktiviteten är läge i Kina än hos övriga stora producenter som EU och USA. Det innebär att Kinas andel av antalet grisar och suggor i världen är större än deras andel av produktionen.

Vid ingången av 2018 hade Kina enligt USDA 44,5 miljoner suggor, vilket motsvarar 60 procent av det totala antalet i världen och 433 miljoner grisar, vilket var 56 procent av det totala antalet.

En nedgång på 16,6 procent i antalet grisar innebär en minskning med 72 miljoner djur på ett år, vilket ungefär motsvarar det totala antalet grisar i hela USA.

Underrapporterade utbrott

Samtidigt som den kinesiska jordbruksmyndigheten konstaterar att antalet grisar i landet har minskat med 16,6 procent så tecknas en annan bild av de uppgifter Kina lämnar till den globala organisationen för djurhälsa, OIE.
Enligt statistiken från OIE så har ASF i Kina inneburit att 500 000 grisar har dött eller avlivats på grund av sjukdomen och ytterligare 950 000 har avlivats för att förhindra smittan att sprida sig, under perioden augusti till mars. 1,5 miljoner grisar avlivade motsvarar en nedgång i antalet grisar med 0,3 procent, vilket inte är  i närheten ens av den reella minskningen under en månad.

Ett av problemen med inrapporteringen av ASF i Kina har blivit att det är de lokala myndigheterna som får betala ut ersättningarna till gårdar som drabbats. En region uppger till Reuters att man hotas av konkurs på grund av alla utbetalningar i spåren av ASF.

Ökad import av griskött

Eftersom Kina är världens största konsument av griskött och sedan tidigare världens största importör av griskött så kan en kraftigt minskad egen produktion få stora effekter på importen och världshandeln.

Produktionen i år förväntas falla från 54 miljoner ton till 50-51 miljoner ton, enligt Rabobank och USDA. Men Rabobank säger samtidigt att produktionen kan minska med 20-25 procent.

Kina importerade förra året 1,2 miljoner ton griskött, en siffra som enligt analytiker från Rabobank kan komma att dubbleras i år.

Samtidigt som en ökad import kommer ersätta en del av produktionsminskningen innebär också ASF att kineserna kommer ersätta en del av grisköttet med andra typer av kött som kyckling och nötkött.

Erik Brink
Grisföretagaren