Publicerad 2019-04-25
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 SEK/kg i genomsnitt.


Positiva signaler från Europa

Det finns en uppåtgående trend bland grispriserna i Europa, vilket följer den normala säsongsmässiga variationen med stigande grispriser under februari/mars i EU.

Under förra året steg EU:s produktion av griskött med 2 procent till 23,8 miljoner ton, med Spanien som främsta draglok. Men under december ifjol såg vi en minskning i EU:s grisproduktion på 5 procent jämfört med december 2017. Och produktionen förväntas fortsätta att minska något under första halvan av 2019.

Samtidigt ökar exporten från EU. Under januari steg exporten med nästan 8 procent, och då främst drivet av en ökad export till Kina.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kommissionen till 162,14 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under februari/mars stigit med 2,6 procent till 139,39 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 4,4 procent lägre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårs­genomsnitt ligger priset i mars 2,9 procent under snittet.
Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit positiv över lag. Priserna i Frankrike, Polen, Danmark, Nederländerna och Tyskland har stigit med 1-3 procent. Det spanska grispriset har stigit med 7,5 procent.
Under februari/mars har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 2,5 euro/100 kg (26 öre/kg). Det danska grispriset steg 2,6 euro/100 kg (27 öre/kg). Det finska priset har sjunkit  med 0,2 euro/100 kg (2 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 2,7 euro/100 kg (28 öre/kg).

I Belgien stiger priset kraftigt med 6,6 euro. Belgien behåller ändå bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 111,30 euro/100 kg (11,60 SEK/kg).
 

Europeiska grispriser vecka 11
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Finland 1,65 -0,1%
3. Sverige 1,62 -1,5%
8. Tyskland 1,44 +1,9%
10. Estland 1,44 -1,7%
12. Spanien 1,41 +7,5%
17. Danmark 1,33 +1,9%
18. Lettland 1,32 -0,3%
19. Polen 1,32 +2,9%
20. Frankrike 1,30 +0,8%
22. Litauen 1,27 +0,3%
23. Nederländerna 1,26 +3,1%
25. Belgien 1,11 +5,9%
  EU 1,39 +2,6

Italien, Malta och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data. 

 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.
Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

Erik Brink
Grisföretagaren