Publicerad 2019-04-25
2018 vände trenden för förbrukning av griskött, som varit nedåtgående sedan 2013. Slutsumman blev en svag uppgång på 0,3 procent. Foto: Mostphotos

Förbrukningen av griskött ökar

2018 blev ett avbrott för grisköttets nedåtgående trend. Både produktion och förbrukning ökade under året.

Sedan 2013 har den totala förbrukningen av griskött minskat i Sverige. Men 2018 vände kurvan och den totala svenska förbrukningen av griskött ökade med 0,3 procent till 329 900 ton.

2018 inleddes med fortsatt minskning av förbrukningen under det första kvartalet med en nedgång på 2,8 procent, jämfört med samma period förra året.

Under de resterande tre kvartalen vände dock nedgången.Under kvartal två ökade förbrukningen av griskött med 1,9 procent jämfört med samma period 2017. Och kvartal tre ökade konsumtionen med 0,5 procent, för att avslutningsvis under kvartal fyra öka med 1,6 procent.

Produktionen av griskött ökade med 3,8 procent och den svenska marknadsandelen steg till 75,7 procent.

Erik Brink
Grisföretagaren