Publicerad 2019-04-26

Ändra utseende på befintliga arbetslistor och registreringsbilder

Det är enkelt att göra ändringar på arbetslistor eller i registreringsfönster i WinPig. Här beskriver vi några vanliga justeringar som du kan göra. I exemplet  använder vi en arbetslista, men principen är samma för många andra menyval.

Börja med att ta fram arbetslistan på skärmen, antingen via en ikon eller via Management - Arbetslistor. Se till att bara den lista du vill se är markerad och klicka sedan på knappen Arbetslista.

Justera bredden på kolumner

När du har arbetslistan på skärmen kan du justera bredden på kolumnerna genom att ”dra” i kanten med musmarkören (se bild 1).

När du ändrar bredden så kommer ändringen att sparas direkt. Kolla därför alltid att utskriften blir bra och att du inte fått den uppdelad på två sidor istället för en. Hur utskriften blir ser du genom att klicka på ikonen Skriv ut (inringad med blått på bild 1).

Andra ändringar

Klicka på ikonen layoutinställningar  och på knappen ”Ändra global” i nästa fönster som visas. Nu öppnas layoutinställningarna och du hamnar på fliken Kolumner. De kolumner som visas på arbetslistan är markerade med en bock. Kolumnerna är indelade i grupper. Klicka på knappen med två minustecken , se bild 2. Grupperna stängs då och det blir mer överskådligt.

Lägg till en kolumn

I exemplet på bild 1 har vi en arbetslista för dräktighetsundersökning. Vi vill lägga till en kolumn för när djuret är betäckt. Gör så här:

 • Klicka på plustecknet vid ”Sen bet”, gruppen öppnas (se bild 3).
 • Klicka i fyrkanten vid Datum så att den blir förbockad.
 • Klicka på OK. Klart! Nu finns betäckningsdatum med på listan.

På samma sätt tar du bort en kolumn genom att ta bort bocken.

Ändra ordningsföljd

I vårt exempel vill vi flytta kontrolldatum så att det ligger efter betäckningsdatum. Vi gör då så här:

 • Klicka på dubbelminus för att göra listan överskådlig.
 • Klicka på texten Kontrolldatum, så att den blir blåmarkerad.
 • Klicka på knappen Ner tills kontroll­datum hamnar efter betäckningsdatum (se inringat i rött på bild 4).
 • Klicka på OK. Klart! Arbetslistan ser nu ut som på bild 5.

Om kolumnen ligger i en undergrupp går det bara att flytta den inom gruppen. Flytta då hela gruppen istället som vi gjort i detta exempel.

Ändra sortering

På arbetslistan kan du sortera genom att klicka på en kolumnrubrik. Klicka en gång till för att ”vända” sorteringen åt andra hållet. För att spara den sortering du har på skärmen gör du så här:

 • Klicka på ikonen för layoutinställningar, klicka på Ändra global.
 • Gå till fliken ”Filter och sortering”.
 • Klicka på knappen ”Aktivera aktuell” i avdelningen Sortering.

Sorteringen är nu sparad och ligger kvar till nästa gång.

Vill du sortera kolumnen Djurnummer håll då ner Alt-tangenten samtidigt som du klickar på kolumnen. Detta är för att sorteringen ska bli riktig även när kolumnen även kan innehålla bokstäver.

Tips!

Vill du sortera efter två kriterier, till exempel först efter Kontrolldatum och sedan efter Djurnummer inom varje kontrolldatum gör du så här:

 • Klicka på rubriken Kontrolldatum
 • Håll ner både Ctrl- och Alt-tangenterna samtidigt som du klickar på Djurnummer.

Klart! Glöm inte spara sorteringen.
 

Bild 1. Justera kolumnbredd

 

Bild 2. Dubbelminus för att stänga alla grupper
Bild 3. Senaste betäckningsdatum är valt

 

Bild 4. Flytta en kolumn upp eller ner

 

 

Bild 5. Arbetslistan efter justeringar

 

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.