Publicerad 2019-04-27
Agrifood economics centre skriver i sin rapport att kostnaderna för att upprätthålla det svenska kontrollprogrammet för salmonella uppgår till mellan fyra och sju miljoner euro årligen i form av övervakning, kontroll samt åtgärder vid påvisad smitta. Foto: Mostphotos


Koll på salmonella – lönsamt för samhället

Det svenska salmonellaprogrammet är samhällsekonomiskt fördelaktigt, det slår Agrifood economics centre fast i en rapport.

Den svenska salmonellakontrollen är mycket omfattande och därmed förknippad med stora kostnader, om man jämför med salmonellakontrollen i de flesta andra länder. Å andra sidan är den effektiv, då antalet fall av salmonella och dess följdsjukdomar är högst begränsat.

Agrifood economics centre är är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De har jämfört nuläget när det gäller salmonellakontrollprogrammet, med en hypotetisk situation som skulle kunna uppstå om det svenska systemet avvecklades, och EU-lagstiftningen fick reglera kedjan från foderproduktion till köttkonsumtion.

Beroende på vilket scenario som skulle uppstå i det fall programmet skulle avvecklas, överstiger nyttan kostnaderna med mellan elva och 105,1 miljoner euro per år enligt Agrifoods beräkningar. Slutsatsen som dras är därför att kontrollprogrammet är samhällsekonomiskt försvarbart.

Emma Sonesson
Grisföretagaren