Publicerad 2019-05-22
I sydvästra Belgien fortgår spridningen av ASF bland vildsvinsstammen. Den drabbade regionen gränsar till Frankrike och Luxemburg. Även Tyskland ligger oroväckande nära.
 Foto: Mostphotos


Spridning av ASF fortsätter i Belgien

Även om takten på spridningen avtagit, hittas alltjämt nya vildsvin smittade med afrikansk svinpest (ASF) i Belgien, och i Frankrike är beredskapen höjd.

Enligt Världshälsoorganisa­tionen för djurhälsa är det totala antalet ASF-fall i Belgien i skrivande stund uppe i 765, varav 25 påvisats de senaste veckorna. Det första fallet i Belgien bekräftades i september 2018, men än så länge är det bara vildsvinsstammen som är drabbad, inga tamgrisar.

Kritiserat beslut

Tidigare har hela den drabbade regionen i södra Belgien varit avspärrad för tillträde. Men trots att faran inte på något sätt kan beskrivas som förbi, har René Collin som är ansvarig jordbruksminister i södra Belgien nu åter öppnat delar av området för allmänheten. Uppmaningar som ”håll dig till stigarna” och ”rengör och desinficera cyklar och skor” skickas med besökarna in i området, det rapporterar Pig Progress.

Beslutet att öppna naturen igen har fått en hel del kritik, bland annat från Koen Van den Heuvel, ansvarig jordbruksminister i norr, där de flesta grisbesättningarna finns. ”Även om försiktighetsåtgärder vidtas, är risken att något går fel alldeles för stor just nu” skriver han om saken på sin hemsida.

Frankrike rustar upp

Den drabbade regionen i Belgien gränsar bland annat till Frankrike, där olika åtgärder har vidtagits för att hindra smittan från att ta sig in i landet. Som exempel kan nämnas ett staket längs gränsen, avskjutning av vildsvin vid gränsen samt extra rengöring och desinficering av grislastbilar. Dessutom har 346 veterinärer och andra rådgivare utbildats särskilt inom biosäkerhet, med uppgift är att sprida kunskapen till landets grisföretagare.

Emma Sonesson
Grisföretagaren