Publicerad 2019-05-22
I Japan försöker myndigheterna begränsa spridningen av klassisk svinpest genom att vaccinera vildsvin och slå ut drabbade tamgrisbesättningar.
Foto: Mostphotos

Japan kämpar mot CSF

Medan grannländerna tampas mot afrikansk svinpest (ASF), fortsätter kampen mot den klassiska varianten av viruset i Japan, det rapporterar WattAgNet.

Det var i september 2018 som Japan rapporterade sitt första fall av klassisk svinpest (CSF) sedan 1992. Därefter har spridningen fortsatt, både bland tamgrisar och vildsvin. Över 67 000 grisar uppges ha dött eller avlivats på grund av CSF och vildsvin antas vara källan till smittspridning till tamgrispopulationen.

Enligt SVA är symptom och smittspridning liknande mellan CSF och ASF, men orsaken är två olika virus som inte är släkt med varandra. Till skillnad från den afrikanska varianten av svinpest, finns det dock ett nödvaccin mot CSF, och de japanska myndigheterna har påbörjat vaccination av vildsvin. Vaccinet ges oralt med hjälp av lockbeten.

I en multinationell forskningsstudie konstateras att den klassiska svinpesten i Japan är av undertypen 2,1. Därmed dras slutsatsen att smittan mest troligt kommer från östra eller sydöstra delen av Asien, där just den typen av CSF är känd sedan tidigare.

Samtidigt har japanska myndigheter hittat det virus som orsakar ASF i korvar som turister illegalt försökt ta in i landet från Kina.

Emma Sonesson
Grisföretagaren