Publicerad 2019-05-23
I dag utgörs 60 procent av den kinesiska köttkonsumtionen av griskött. Om prognoserna slår in kommer den bilden snabbt att förändras för att kanske aldrig återhämta sig.
Foto: Mostphotos


100-200 miljoner färre grisar från Kina

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) fortsätter i Kina, världens största grisproducent. Nya prognoser höjer andelen grisar som kommer att slås ut av ASF upp till 200 miljoner grisar. Kina förväntas mer än fördubbla sin import och återhämtningen kan ta tid.

Mer än varannan gris i världen finns i Kina. Vid början av 2018 fanns det enligt USDA 768 miljoner grisar i världen, 56 procent av dem befann sig i kinesiska stallar.

På mindre än nio månader har nu ASF-viruset spridit sig till Kinas alla provinser.

Hela USA:s produktion

En ny rapport från Rabobanks analytiker höjer nu effekterna av ASF-utbrottet i Kina. 150-200 miljoner grisar kan komma att dö av ASF eller slaktas ut för att hindra spridning av smittan.

Som jämförelse så är USA:s totala årsproduktion av grisar 130 miljoner djur och i EU producerar vi totalt 270 miljoner grisar på ett år.

Svårt att greppa

Enligt Rabobank skulle den kinesiska produktionen av griskött kunna minska med 25-35 procent i år jämfört med 2018. En nedgång på 30 procent innebär att Kina i år kommer att producera 38 miljoner ton griskött jämfört med 54 miljoner ton förra året. Det kommer i så fall vara den lägsta nivån på 20 år.

– Nedgången är utan motstycke, och det finns fortfarande många dimensioner av den pågående situationen som vi fortfarande inte helt förstår, säger Justin Sherrard, analytiker på Rabobank, till Reuters.

Rabobanks analys av Kinas grisproduktion med en nedgång på 25-35 procent är den mest drastiska analysen som är publicerad för tillfället.

I januari var de flesta analytiker ense om att nedgången skulle bli 5 procent i år. Nu spretar analyserna mer. Där Rabo­bank säger cirka 30 procent så uppskattar USA:s jo­rd­­­bruksmyndighet USDA nedgången till 10 procent och marknadsanalytikern GIRA lägger sig mitt emellan med en nedgång på 20 procent.

Enorm importökning

Griskött är en viktig ingrediens i det kinesiska köket. 60 procent av köttkonsumtionen i Kina är griskött enligt Bloombergs. Enligt Rabobank kommer den kinesiska importen av griskött att öka från fjolårets 1,5 miljoner ton till ungefär 4 miljoner ton i år, vilket överensstämmer med GIRA:s prognos. Under 2018 omsattes det totalt 9 miljoner ton på världsmarknaden.

– En sådan importökning kommer att suga upp allt tillgängligt griskött som finns på världsmarknaden, säger Justin Sherrard, Rabobank.

Kyckling blir störst

Prisnivåerna blir det som begränsar hur mycket griskött som Kina kommer att importera, men det är inte möjligt att fullt ut ersätta nedgången i Kina med import av gris. Kina kommer att öka både produktionen och importen av andra proteinkällor som ägg, nöt- och kycklingkött samt fisk.

På sikt finns det dock en risk att de kinesiska konsumenterna minskar sin aptit på gris och vi kommer till en situation där den globala efterfrågan på griskött minskar.

Enligt Rabobank får den förväntade utslaktningen av grisar i Kina som resultat redan i år att den globala konsumtionen av kycklingkött blir större än griskött.

Erik Brink
Grisföretagaren