Publicerad 2019-07-12

Mycket att se fram emot

Ute i Europa ser vi nu rejäla prishöjningar på griskött, som följd utav den stora bristsituationen som uppstått i Asien, där den afrikanska svinpesten har tagit ett rejält grepp om produktionen. De länder i Europa som har bilaterala avtal kan snabbt ställa om till en ökad export till Asien, en affär med god lönsamhet. I de andra länderna som i dag inte har denna möjlighet, bland annat Sverige, sker det inga eller blygsamma prishöjningar.

Det finns ett färdigt avtal för export direkt till Kina, som vi i branschen hoppas så snart som möjligt ges möjlighet att signeras. Vi ser fram emot att starta resan med att leverera högkvalitativa produkter till Kina med ett ömsesidigt utbyte. Som situationen är i dag får vi vänta på en prisuppgång, som först blir av efter det att det börjat bli tomt i de europeiska lagren. Det är inte bara primärledet som kommer i kläm i rådande situa­tion, utan hela värdekedjan fram till tredje land, vilket även påverkar vårt lands nettoexport, dels med lägre volymer, men framförallt lägre exportpriser, då volymer tar andra vägar med sämre marknadspriser. Mycket tyder dock på att höjningar är på väg.

Detta var så klart en utav de frågor som lyftes på vår stämma i Skövde, en stämma som för övrigt gick i mycket positiva tongångar. Våra föreläsare lyfte fram både möjligheter och utmaningar. Vi kunde alla se att vi har stora möjligheter att omfördela resurser, framför­allt för att stärka grisens roll på vår hemmamarknad. Vår nya styrelse har ett gediget material att ta tag i från United Minds som gjort marknadsanalysen. Denna plattform kan ligga till grund för en samlad kompott med möjliga aktiviteter. Tillsammans med projektet GILLA GRIS blir detta en satsning som vi aldrig tidigare har varit i närheten utav i svensk grisproduktion.

Vi bjöds alla på ett varmt mottagande i Skövde utav Skaraborgs Grisproducenter, till en mycket väl genomförd stämma, och jag vill rikta ett stort tack till arrangörerna och våra sponsorer som gav oss dessa fina dagar. God mat och god stämning bjöds oss alla, både medlemmar och gäster. Arbetet som läggs ner på dessa arrangemang är värt all respekt. Ett stort tack! Samtidigt vill jag passa på att tacka för alla de fina ord som jag fick under dessa stämmodagar, för åren i SGF:s styrelse och för de framgångar vi nått, det värmde gott!

Till Jeanette och Daniel som nu kommit in och förstärker styrelsen, vill jag säga lycka till i ert arbete tillsammans med mina gamla styrelsekamrater. Jag är helt säker på att ni under Jeanettes ledarskap tillsammans kommer att lyfta svensk grisproduktion framåt.

Lycka till, och om inte vi ses tidigare hoppas jag vi alla ses på stämman i Värmland 2020!

Ingemar Olsson
Avgående ordförande Sveriges Grisföretagare