Publicerad 2019-07-14
Sverige är ett av de länder där livsmedelsproduktionen måste öka, om vi ska klara av att försörja framtida befolkning med mat, konstaterade Isabel Moretti, Svenskt Kött.Foto: Erik Brink


Klimat i fokus hos unga

Svenskt Kötts vd Isabel Moretti var enig med flera andra talare på stämman, i att klimatfrågan är dominerande i debatten, vilket ligger som grund för organisationens arbete.

Svenskt Kött arbetar just nu mycket med att differentiera sitt budskap och sina kanaler till olika målgrupper, exempelvis kategoriserat efter olika generationer. Extra fokus läggs på de unga, eftersom det är framtidens konsumenter.

– De unga bryr sig väldigt mycket om klimatet, LCA-analysen är riktigt bra ammunition in i diskussionen, konstaterade Isabel, och bekräftade United Minds analys som säger att det är klimat och den egna hälsan som är de vanligaste argumenten bakom att avstå från att äta kött.

Den differentierade marknadsföringen är också förklaringen till att alla inte ser allt material från organisationen.
Samtidigt tryckte Isabel på det faktum att ”svenskt” är den viktigaste faktorn för unga när de väljer mat och att djuruppfödare har stort stöd från konsumenterna, vilket bland annat djurrättsaktivismen bidragit till.

Emma Sonesson
Grisföretagaren