Publicerad 2019-07-19

Tio i topp - 2018

Smågrisuppfödning (föregående års placering inom parentes)

 

1 Erland Jakobsson, Ljungbyholm (3)

Smågrisbesättning besättning med 85 suggor i 3-veckorssystem. 31,0 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägaren Erland Jakobsson tillsammans med avbrytaren Gudrun Andersson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med 1,2 meter gjutjärnsspalt utan skyddsgrindar och sinsuggorna hålls i trerummare. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder.

Nöjd med i stallet: Den egendesignade grisningsboxen med en stor skyddad smågrishörna som rymmer stora kullar.
Framgångsfaktorer: Goda och genom­arbetade rutiner som dokumentation av suggans positiva och negativa sidor. Dansk duroc har höjt antal levande födda vilket varit positivt för resultatet.

2 Kialtsdal, Frederik Nilsson, Vinslöv (1)

Smågrisbesättning med 390 suggor i 3-veckorssystem. 30,9 producerade sm­å­grisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Frederik Nilsson och sköts tillsammans med förmannen Tommy Axelsson och medarbetaren Valentin Pavliuk. Besättningen köper in gylt­ämnen. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt, tillväxtboxar med tak och djupströbädd till sinsuggorna. Utfodring med torrt inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 10 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Djupströbäddarna ger starka ben på suggorna. Har en väl fungerande tillväxtbox.

Framgångsfaktorer: Intresserad och ambitiös personal som arbetar tillsammans på ett bra sätt med Tommy i spetsen. Arbetar med TN70 som har varit ett lyft för produktionen. Bra samarbete med veterinär Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa och Simon Kvartborg, KLS Ugglarps Dalsjöfors.

3 Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup (4)

Integrerad avelsbesättning med 300 suggor i 4,4,3-veckosystem. 30,7 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Johan och sköts tillsammans med medarbetarna Karin Pålstam, Piotr Gieda och Gabriel Gieda. Avelsbesättning med Z som moderdjur. Producerar TN70 till försäljning. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggorna går i trerummare. Grisarna utfodras med blött färdigfoder där vatten tillsätts. Arbetsåtgången är skattad till 15 tim/sugga och år.

Nöjda med stallet: Nöjd med helheten som fungerar bra.

Framgångsfaktorer: Engagerad personal! En sugga som fungerar i produktionen tar bra hand om sina smågrisar och bidragande orsaker är ett bra avelsmaterial samt att mycket fokus läggs på utfodring av suggan. Rådgivning av Chris Opschoor, TopigsNorsvin, Jan Vugts, HK Scan och veterinären Erik Nörregård, Gård & Djurhälsan.

4 Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög (10)

Integrerad besättning med 330 suggor i 2-veckorssystem. 30,2 producerade små­grisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Charlotte och Per tillsammans med medarbetarna Lisa, Jennifer och Hedda.
Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt och tillväxtboxar med tvärtråg. Sinsuggor inhyses i burträskboxar. Suggorna utfodras med eget blötfoder innehållande ärtor, åkerböna, premix och vassle. Skattad arbetsåtgång cirka 11 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet som gör det nära till alla djuren, lättskött och lättarbetat. Man får en bra överblick på suggorna i burträskboxarna där suggorna går sex i varje box.

Framgångsfaktorer: Användningen av mjölkersättning i skålar. Grisningen är planerad till måndagar när det är personal på plats som får ha full fokus på grisningen.

4 Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar (5)

Smågrisbesättning med 550 suggor i 2-veckorssystem. 30,2 producerade små­grisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Jennie och Daniel tillsammans med personalen Ann-Louise, Mantas, Göran och Jan. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtstall. Betäckningen sker på djupströ och sinsuggorna inhyses i trerummare. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder.


Nöjd med stallet: BB-stallarna med en god ventilation och dimmeranläggning är en av anledningarna till det fina resultatet trots den varma sommaren. Tillväxtstallarna är trygga och stabila med tak samt torrutfodring utan zink.
Framgångsfaktorer: Personalen som är fantastiskt duktiga, engagerade och lyckades hålla humöret uppe även under den varmaste sommaren i mannaminne.

6 Rydberga Gård, Katarina och Andreas Rydén, Edsbruk (-)

Integrerad besättning med 200 suggor i 4-veckorssystem. 30,0 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Katarina ”Kattis” och Andreas tillsammans med medarbetaren Ann Nyberg. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtstall. Sinsuggorna inhyses i djupströbäddar. Suggorna utfodras med hemma­blandat blötfoder och tillväxt­grisarna får blött färdigfoder.
Nöjd med i stallet: Grisningsboxar som möjliggör att strö med mycket halm och  har frigående suggor. Djupströbäddarna för sinsuggorna ger hållbara suggor med god hälsa.

Framgångsfaktorer: Duktig och bra personal. Under året har det varit en bra fruktsamhet vilket har gett mer djur att jobba med. Det nya avelsmaterialet har ökat antalet levade födda smågrisar.

7 Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg (5)

Smågrisbesättning med 276 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 29,9 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Anna och Örjan Bertilsson tillsammans med medarbetarna Annika Bengtsson, Abedin Berisha och Kristofer Berntsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar utan skyddsgrind och tillväxtavdelningar. Betäckningen sker i semineringsbås i djupströbädd med galtvagn och sinsuggorna inhyses i trerummare. Grisarna utfodras med blötfoder. Skattad arbetstidsåtgång är 12 tim/årssugga.

Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad, lösgående och lättarbetad grisningsbox. Klimatstyrd och lättarbetad smågrishörna.

Framgångsfaktorer: Strikta rutiner med personal som gör ett superjobb och ställer upp så mycket de kan. Mycket fokus läggs på god djurhälsa och grisningen. Byte till dansk duroc har haft en positiv påverkan på resultatet. God rådgivning av Jessica Sandberg, Griskonsult, Tore Elisson, Vallberga Lantmän och Katarina Karlsson Frisch, veterinär på Gård & Djurhälsan.

8 Håstad Gris, Torbjörn Sigesgård och Michael Betåker, Kristianstad (-)

Externintegrerad besättning med 495 suggor i 2-veckorssystem. 29,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Torbjörn och Michael tillsammans med medarbetarna Ingela Sigesgård, Malin Didriksson, Malin Jönsson och Ulrika Hagbyhn. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning där tak används. Betäckningen sker på djupströbädd och sinsuggorna hålls i burträskbox. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder.

Nöjd med i stallet: Helhetslösningen funderar bra.

Framgångsfaktorer: Tydliga rutiner som följs upp noggrant med gemensamt satta mål i produktionen. Gott samarbete med Jessica Sandberg, Griskonsult och Simon Åkerblom, Gård & Djurhälsan.

8 Ullevi Västergård, Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson, Gamleby (-)

Integrerad besättning med 152 suggor i 3-veckorssystem. 29,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson tillsammans med medarbetarna Pia Andersson och Ulrika Gustavsson. Besättningen har enhetsboxar utan skyddsgrind, samt buffertbox med djupströ till smågrisarna. Sinsuggor hålls i halmrikt system i trerummare och lösdrift.  Sinsuggor och rekrytering utfodras torrt och i grisning och tillväxt används blötfoder. Allt foder hemmablandas. Digivande suggor utfodras med spannmål, premix, soja, vassle och foderolja.

Nöjd med i stallet: Väl fungerande enhetsboxar, både vid grisning och efter avvänjning.

Framgångsfaktorer: Bra medarbetare som månar om djuren.

10 Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge (7)

Integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckorssystem. 29,2 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans Blackert tillsammans med medarbetarna Karin Linderson, David Wessman, Anna Löfgren och Mathias Tunberg. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och djupströbädd till betäckning- och sinavdelning. Suggorna utfodras med hemmablandat blötfoder som innehåller vassle och gränsmjölk, i ett restlöst system. Skattad arbetsåtgång är 13 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Tillväxtboxen är kanon och att suggorna går på djupströbädd, det är lättskött och ger välmående djur.

Framgångsfaktorer: Otroligt engagerad personal och duktig veterinär som är väldigt intresserad. Jobbar efter strikta rutiner som hela tiden utvärderas och förnyas. Förbättrad djurhälsa och ett bättre avelsmaterial.

10 Lybydahls gris, Mats Nilsson, Hörby (-)

Externintegrerad besättning med 425 suggor i 2,3-system. 29,2 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av Mats tillsammans med medarbetarna Britt-Marie, Andreas och Christian. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av traditionella grisningsboxar och tillväxtavdelning där tak används. Sinsuggorna hålls i djupströbäddar. Suggorna utfodras med hemmablandat torrfoder. Skattad arbetsgång är 10-11 tim/årssugga.

Nöjd med i stallet: Djupströbädden till sinsuggorna.

Framgångsfaktorer: Använder mycket mjölk till smågrisarna och har en låg användning av amsuggor. Utfodringen i BB sker när det är personal på plats för att undvika ihjälklämda smågrisar. Har ett bra zinkfritt foder till tillväxtgrisarna och det är viktigt att inte ha en för restriktiv giva. Dagens genetik har bidragit till det goda resultatet. Företaget drivs som ett familjeföretag och sonen har börjat jobba hemma och kommit med ny energi och drivkraft.

 

Resultat för besättningarna på topplistan
  2018 2017
Producerade smågrisar/årssugga 30,0 29,8
Medelantal suggor+gyltor 335 317
Levande födda/kull 15,0 15,0
Avvanda per kull 13,1 13,1
Dödlighet före avvänjning, % 12,6 12,4
Dödlighet efter avvänjning, % 1,4 1,4
Grisningsprocent 89,7 90,5
Improduktiv tid, dagar 10,2 10,1

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar.
  • Det måste finnas minst två perioder insända under året.
  • Perioder räknas till de år de avslutas, det vill säga; alla perioder med slutdatum under 2018 räknas till 2018.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet för besättningar där vi, om möjligt i samråd med eventuell rådgivare, bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Elin Karlsson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Erling Johansson - KLS Ugglarps, Sophia Isberg -
HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.