Publicerad 2019-07-20

Tio i topp - 2018

Slaktgrisuppfödning (föregående års placering inom parentes)

 

1 Önnerståhl Smågris AB, Jonas Önnerståhl, Eskilstuna (1)    

Del- och externintegrerad besättning med 1 760 slaktgrisplatser i fem avdelningar med långtrågsboxar. Producerar cirka 5 800 grisar/år. Grisarna utfodras blött med fodermedel som drank, premix, åkerböna, mjölk, lite bröd och spannmål. Stor vikt läggs vid noggrann justering av foderrecept och fodergiva.

Besättningen sköts av ägaren Jonas Önnerståhl tillsammans med personalen Merja Vaino och Annika Isherwood. Skattad arbetstids­åtgång är 20 min/slaktgris. Alla inköpta smågrisar samt 20 procent av de egna vägs vid insättning.
Nöjd med i stallet: Nöjd med tvättroboten som underlättar arbetet och minskar tiden som behöver läggas ned vid tvättning, vilket i sin tur lett till en längre tomtid mellan omgångarna och ett förbättrat hälsoläge.

Framgångsfaktorer: Personal som är experter på foderjustering vilket är viktigt då recepten ändras regelbundet. Alla samarbetspartners som ställer upp med kort varsel som elektriker, servicetekniker, rörmokare med flera. Ett extra tack till Ola Karlsson på Foderlotsen som hjälper gården med recepten och är ett bra bollplank! Tack vare god tillväxt har omgångarna kunnat kortas och tomtiden mellan omgångarna har förlängts ytterligare, vilket är en nyckelfaktor för det goda hälsoläget.

2 Strömsnäs Gård, Christer Hylander, Västerås (2)    

Helintegrerad besättning med 1 080 slaktgrisplatser i tre avdelningar med långtråg. Producerar runt 4 200 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande koncentrat, gårds­egen spannmål, ärtor och vatten.

Besättningen sköts av ägaren Christer Hylander och medarbetaren Josefin Ingvast. Skattad arbetsåtgång 16 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning samt innan första och andra skicket.

Nöjd med i stallet: Långtrågsboxarna fungerar bra, ger god hygien i stallet och minimalt med skrapning, vilket gör att boxarna är lättskötta. Helhetslösningen fungerar helt enkelt bra.

Framgångsfaktorer: Josefin är väldigt engagerad och duktig både på gris och produktionsuppföljning. Fina smågrisar vid insättning.

3 Åkerby Lantbruk AB, Birger Olai, Motala (-)    
    
Helintegrerad besättning med 1 654 slaktgrisplatser i sex avdelningar varav fyra med långtråg och två med tvärtråg. Producerar 6 000 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande gränsmjölk.

Besättningen sköts av ägaren Birger Olai tillsammans med medarbetarna Helena Ljungberg, Jill Berginger och Mikael Colin. Alla grisar vägs vid insättning. Skattad arbetsgång är 16 min/slaktgris.

Nöjd med i stallet: Bra planering vid byggnationen av drivgångarna och utlastningen vilket underlättar arbetet. Av de två boxtyperna föredras långtrågsboxarna.

Framgångsfaktorer: Började vaccinera mot APP vilket har bidragit till mycket friskare och jämnare slaktgrisar, i dag ligger anmärkningarna på 2 procent. Ett bra samarbete med Mimmi Olsson på Swedish Agro. Är noggranna med tvätt och gasning efter varje omgång. Använder i dag genetik från DanBred och är mycket nöjd.

4 Mycklinge Skarsvad Lundby AB, Mats Pettersson, Tina & Leif Sjödin, Vicki Skure Eriksson och Johan Eriksson, Västerås (-)

Helintegrerad besättning med 2 400 slaktgrisplatser i tre avdelningar med tvärtrågsboxar. Producerar 7 800 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder och föds upp enligt HKScans rapsgriskoncept.

Besättningen sköts av medarbetarna Magnus, Anneli och Mia. En tredjedel av grisarna vägs vid insättning och skattad arbetsåtgång är 18 min/gris.

Nöjd med i stallet: Att det går att hålla en god djurvälförd och tillväxt i stallar som är över 20 år gamla.
Framgångsfaktorer: Ett sammansvetsat gäng som har arbetat tillsammans i företaget i sju år och har väl inarbetade rutiner som utförs på likartat sätt. Ett bra erfarenhetsutbyte och kontinuerlig uppföljning bidrar till företagets utveckling.

5 Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge (9)

Helintegrerad besättning med 3 000 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvär- respektive långtrågboxar. Producerar cirka 11 200 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande vassle och gränsmjölk.

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans Blackert samt medarbetaren David Westman. Skattad arbetsåtgång 15 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl underhållna stallar likväl som de nybyggda fungerar bra. Är nöjda med att ha byggt en uppvisningsgång som gör stallet uppvisningsbart på ett säkert sätt.

Framgångsfaktorer: Otroligt engagerade medarbetare och veterinären Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa. Arbetar efter lean och tar fram noggranna rutiner. Arbetar hela tiden för att förbättra avel, foder och hälsoläget. Ett bra arbete i smågrisledet som ger fina grisar att sätt in i uppfödningsstallet.

6 Mellomgården, Peter Karlsson, Götene (4)    
    
Integrerad satellit med 3 080 slaktgrisplatser i sju avdelningar varav sex med långtråg och en med tvärtråg. Producerar cirka 10 000 grisar/år. Blötfoder används och foderblandningen består av gårdsegen spannmål, soja, premix och de alternativa fodermedlen stärkelse från ärtor, fodermjölk och öljäst.

Besättningen sköts av ägaren av Peter Karlsson och medarbetaren Maria Kallhede Lundvall. Skattad arbetsgång är 16 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Långtrågsstallet där det är lätt att arbeta och man får bra översikt.

Framgångsfaktorer: Bra hälsoläge och noggrann foderstyrning tillsammans med bra foderrådgivning från Madeleine Eklund från Lantmännen. Produktionsuppföljning som ger feedback på arbetet.

6 Skälby Grisen AB, Per Nilsson, Enköping (-)

Externintegrerad besättning med 2 500 slaktgrisplatser i åtta avdelningar med tvärtrågsboxar. Producerar 8 700 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder och föds upp enligt HKScans rapsgriskoncept.

Besättningen sköts av Armands Caune under ledning av djurchefen Petra Lindblad. Skattad arbetsgång är 22 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Det restlösa utfodringssystemet som håller en god foderhygien. Ventilationen och värmeregleringen fungerar bra i alla stallarna.

Framgångsfaktorer: Flödet styrs från födsel till slakt med hjälp av systerföretaget Esplunda Grisen AB. En stor framgångsfaktor är engagerad och ambitiös personal.

8 Evertsholms Lantbruk AB, Jan och Catrin Siverskog, Söderköping (-)

Integrerad satellit med 1 600 slaktgrisplatser i fyra avdelningar i långtrågsboxar. Producerar 5 800 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder och föds upp enligt HKScans rapsgriskoncept.

Besättningen sköts av ägarna Jan och Catrin tillsammans med personalen Andrzej Lobodziki. Väger ett antal boxar och följer dessa under hela uppfödningsperioden.

Nöjd med i stallet: Långtrågsboxarna som ger en bra boxhygien och tar mindre tid att skrapa, vilket ger mer tid för skötsel av grisarna.

Framgångsfaktorer: Ett bra hälsoläge och noggrannhet med foderjusteringarna är de viktigaste faktorerna. Rapsgriskonceptet fungerar bra och produktionsuppföljningen har blivit en rutin. Andra framgångsfaktorer är att vara med i en ERFA-grupp och att ha en bra veterinär att bolla med.

9 Brännebergs Gård AB, Karin och Patrik Velander, Kvänum (5)

Externintegrerad besättning med 1 600 platser i fyra avdelningar med långtråg. Producerar cirka 5 300 grisar/år. Utfodrar med blötfoder som innehåller vassle, åkerböna, rapsmjöl och spannmål.

Besättningen sköts av ägarna Karin och Patrik Velander och skattad arbetsgång är 18 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Ett lättskött stall där man har en bra överblick över grisarna i långtrågsboxarna.
Framgångsfaktorer: Regelbundna analyser på alla råvaror och justerar recepten ofta. Väger ut grisarna till slakt.

10 Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Carlsson, Vedevåg (7)

Helintegrerad besättning med 760 slaktgrisplatser i två avdelningar med långtrågsboxar. Producerar 2 600 grisar/år. Grisarna utfodras med blötfoder innehållande spannmål och koncentrat.

Besättningen sköts av ägarna Lars och Jenny Carlsson samt medarbetarna Monica och Olivia.  Alla grisarna vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl inarbetade stallar.

Framgångsfaktorer: Väger innan slakt så att rätt grisar går med i skicket. Strör rikligt och foderoptimerar. Är noggranna med rutiner. Sist men inte minst; ett roligt arbetsteam.

 

Resultat för besättningarna på topplistan
  2018 2017
Tillväxt, gram/dag 1000 992
Foderförbrukning,
MJ NE/kg tillväxt
23,0 23,6
Klassning, % 58,7 58,5
Dödlighet, % 1,4 1,0

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foderförbrukningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • Det skall finnas insända resultat för minst 60 procent av besättningens slaktgrisar.
  • Perioder räknas till de år de avslutas, det vill säga; alla perioder med sista slakt under 2018 räknas till 2018.
  • Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda.
  • Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat.

Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta, eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Elin Karlsson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Erling Johansson - KLS Ugglarps, Sophia Isberg - HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.