Publicerad 2019-07-23
I Ingris-statistiken ingår 27,4 procent av de norska slaktgrisarna och 72 procent av suggorna. Foto: Norsvin/Frank Holm


Ett snäpp upp för norska resultaten

Norska grisföretagare fortsätter att höja produktiviteten, om än i en långsammare takt än de senaste åren. Det visar Ingris-statistiken för 2018.

Ingris-statistiken är den norska motsvarigheten till de svenska WinPig-resultaten. Bättre grisningsprocent och större kullstorlek uppges vara bidragande orsaker till att antalet beräknade smågrisar per årssugga 2018 steg med 0,2 smågrisar, till 27,1.

Produktivitetsökningen har dock varit högre än så de senare åren och Norsvin, som är en av de organisationer som står bakom statistiken, gör analysen att anledningen är att övergången från LY-suggor till TN70, som inneburit ett stort kliv uppåt i produktivitet, snart är fullbordad. TN70 är också den suggkategori som vinner när de delar upp suggorna på TN70 som har 27,7 beräknade smågrisar per årssugga, lantras som har 26,0 respektive sick-sack som har 27,0.

Värdiga Topplistevinnare

Hanne och Olav Vold i Ottestad är den mest produktiva smågrisbesättningen enligt statistiken. Deras suggor producerar 33,7 beräknade smågrisar per årssugga. Samtidigt är Kjell Skuterud i Ås den som lyckas med lägst smågrisdödlighet - bara 6,4 procent mellan födsel och avvänjning.

När det gäller slaktgrisar toppar John Harald Johnsen statistiken med en tillväxt på 1 221 gram per dag mellan 31,7 och 78,4 kilo, en köttprocent på 61,6 och en dödlighet på 0,3 procent. Överst på listan över prestation när det gäller tillväxtgrisar ligger Oddlaug och Osmund Birkeland i Vikedal, med en tillväxt på hela 754 gram per dag mellan 11,5 och 32,5 kilo.

Medeltal för norsk grisuppfödning 2018
  2017 2018
Antal levande födda smågrisar per kull 13,9 14,1
Antal avvanda smågrisar per kull 12,2 12,3
Dödlighet födsel till avvänjning (%) 12,4 12,5
Daglig tillväxt hos slaktgrisar (gram/dag) 1 018 1 032
Slaktvikt (kilo) 81,5 80,0
Dödlighet i slaktgrisledet (%) 2,0 1,8

Källa: Ingris årsstatistik 2018

Emma Sonesson
Grisföretagaren