Publicerad 2019-08-26
Injektionsvolymen för BaycoxIron är 1,1 milliliter till två kilo gris.Foto: Mostphotos

Två flugor i en smäll

Bayer AB Animal Health har under sommaren lanserat en ny produkt som möjliggör järninjektion och koccidiosbehandling i en injektion.

Produkten heter BaycoxIron och ges som intramuskulär injektion 48 till 72 timmar efter födseln.

– Det är en produkt som dels besparar bonden ett arbetsmoment, och dels gynnar grisen på grund av den lilla injektionsvolymen och den minskade hanteringen, säger Alex Jakobsen, veterinär och tekniskt ansvarig på Bayer, i ett pressmeddelande.

Företaget räknar med en tidsbesparing på en arbetsdag per månad i en besättning med 1 000 suggor, 2,28 kullar per årssugga, 16,9 levande födda smågrisar per kull och tio sekunders arbetsåtgång för en traditionell oral koccidosbehandling.

Emma Sonesson
Grisföretagaren