Publicerad 2019-08-31
PRRS är som namnet anger en sjukdom som framförallt drabbar luftvägarna och reproduktionen hos grisar. PRRS är en mycket kostsam sjukdom som är svår att bli av med.
Foto: Mostphotos


PRRS på dansk seminstation – så hanteras risken för Sverige

I slutet av juli konstaterades PRRS på seminstationen Hatting KS i Horsens i Danmark. Noggranna rutiner kring seminimport säkerställer att Sverige förblir PRRS-fritt.

PRRS-fyndet på den danska seminstationen gjordes i slutet av juli, efter en rutinkontroll. I avdelningen fanns enligt Landbrugsavisen 24 durocgaltar, varav 20 visade sig ha PRRS. Teorin är att smittan tagit sig in via luften. Fyndet av PRRS var det första på en dansk seminstation på 17 år.

PRRS har potential att spridas via semin, även om risken anses relativt låg. Samtliga djur i den aktuella avdelningen på seminstationen har därför slagits ut. En kartläggning visar att 70 danska livdjursbesättningar och 460 bruksbesättningar fått semin från Hatting KS mellan 1 och 26 juli. I dessa besättningar sker i skrivande stund provtagning och intensifierad övervakning.

När det gäller att hålla Sverige fritt från PRRS ställer Jordbruksverket inga krav, utan det är branschen själv som gör det. SDS ger råden, men alla måste hjälpas åt att ta ansvar för att råden följs. Läs mer om PRRS i Gård & Djurhälsans broschyr ”Behåll Sverige PRRS-fritt”, som du kan ladda ner kostnadsfritt på organisationens hemsida under Rådgivning och tjänster/Ladda ner och beställ.Foto: Gård & Djurhälsan

SDS - vår chans till säker import

Till Sverige importeras fryst semin från Danmark för uppförökning i en svensk besättning. Från denna besättning väljs sedan semingaltar ut till de svenska seminstationerna.

Importen sker i samverkan med SDS, Svenska Djurbönders Smitt­skydds­kontroll. De galtar som är aktuella för Sverige provtas före och efter samling, för PRRS och en rad andra smittämnen. Dessutom provtas semindoserna, och endast sperma från galtar med godkända provsvar importeras till Sverige, allt för att inte äventyra den goda hälsostatusen bland svenska grisar. ”Detta gör att vi tryggt kan ta in dansk genetik utan att riskera att föra in sjukdomar som PRRS”, skriver Gård & Djurhälsan om saken på sin hemsida.

I och med PRRS-utbrottet på seminstationen i Horsens har importen tillfälligt stoppats. Samling av galtar för export till Sverige kommer framöver ske från en annan seminstation.

Vad är PRRS?

PRRS står för Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. PRRS orsakas av ett mycket smittsamt virus och ger stora produktionsförluster i en rad länder. Allmänt nedsatt produktivitet, luftvägsproblem och reproduktionsstörningar hos suggor är några av de mest påtagliga symptomen. Smittspridning sker exempelvis via djur, sperma, fordon eller människor. Sverige är fritt från PRRS.

Källa: Gård & Djurhälsan

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren