Publicerad 2019-09-04

Omstrukturering av foder­marknaden i spåren av ASF

Färre grisar ger lägre efterfrågan på foder. Den ekvationen får nu Cargill att skynda på nedläggningen av några av sina mer kustnära anläggningar i Kina, samtidigt som man investerar i andra delar av landet.

Bakgrunden till nedläggningen är huvudsakligen den afrikanska svinpesten som reducerat den kinesiska grispopulationen kraftigt och hastigt, men även det faktum att den kinesiska djuruppfödningen alltmer förflyttas i västlig riktning.

Chuck Warta, som är chef över Cargills djurfoder- och premixverksamhet, säger till Reuters att nedgången i den kinesiska grispopulationen till följd av ASF kommer att ta tid att återställa. Stängningen av de kustnära fabrikerna innebär enligt företaget en minskning i kapacitet med 150 000 årston.

Samtidigt satsar Cargill 65 miljoner dollar på en premixfabrik i Nanjing och köper även mark för en liknande anläggning i Henan-provinsen. Satsningarna är enligt Chuck Warta ett sätt att anpassa verksamheten till marknadens efterfrågan. Kina rapporterade exempelvis vid halvårsskiftet att landets import av sojabönor sjunkit med 14,7 procent, mellan första halvåret 2018 och 2019.

Emma Sonesson
Grisföretagaren