Slaktanmärkningar på grupp- eller individnivå

I WinPig Slakt går det att ta fram och se upp till fyra slaktanmärkningar per individ under Ungdjur – Slaktdata – Slakt individer. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver göra för att kunna se dessa. Det går även att på samma sätt ta fram kolumner för olika slaktanmärkningar under Ungdjur – Slaktdata – Slakt grupp. Då ser man istället totalt antal djur per skick som fått den anmärkningen. Det går att se max fyra anmärkningar per individ.

 

Mellangårdshandel på vinst och förlust

Krönika: Ställer vi samma fråga till 100 lantbrukare kommer vi få många olika svar. Någonting som många däremot verkar vara ense om är att de någon gång haft dåliga erfarenheter av mellangårdshandel. Någon har fått helt mögliga åkerbönor, en annan har inte fått betalt och en tredje har fått spannmål full med mjöldryga. Den fjärde däremot, han har en riktigt duktig spannmålsodlare till granne och får alltid frisk vara med högt protein.

 

Fler nyheter i nyhetsarkivet »