Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Kommentera

Samverkan ska minska glappet mellan olika kontroller

En grisföretagares verksamhet kontrolleras av en rad olika instanser. Och även om biologi inte är svart eller vitt, så är det en hygienfaktor för företagarens trygghet att bedömningarna görs likartat oavsett vem som gör dem. Grisföretagaren var med när länsstyrelsen i Skåne, Gård & Djurhälsan och tre olika certifieringsorgan träffades för att utbyta kunskap och erfarenheter och försöka nå samsyn kring gemensamma bedömningspunkter.

 

Kommentera
Fler nyheter i nyhetsarkivet »